Kapadvies Meerkollaan 50 appartementen

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Meerkollaan 50 appartementen

Ons advies luidt: Positief

Aanleiding

Op de hoek Insulindelaan, Rietvinklaan, toegang Meerkollaan, ligt een braakliggend terrein waar de sporthal Haagdijk staat. Op dit vrijgekomen terrein ligt het plan voor de bouw van 50 appartementen plus een supermarkt. In het onderzoeksgebied staan 16 bomen waarvan er 10 moeten wijken. Van deze 10 bomen hebben er 8 een kapvergunning nodig vanwege hun grootte.

Op bovenstaande afbeelding is te zien dat het bouwvolume bijna het gehele plangebied bezet.

Afweging

De kap die nodig is voor de 50 appartementen en een supermarkt dienen een duidelijk maatschappelijk doel. De plaats die gekozen is, een ‘afgeschreven’ sporthal, met een gelijksoortige oppervlakte als de  voorgenomen ontwikkeling past prima in de gedachte van duurzame stedelijke ontwikkeling volgens het principe van “de ladder van duurzame verstedelijking”. Leggen we de focus op het groen dan zien we twee bomen die binnen de kapaanvraag in het oog springen, de acacia en de kleinbladige linde. De overige zes bomen zijn erg jong, 25-30 jaar oud en zonder veel verlies vervangbaar. Met name voor de acacia is geijverd om deze te behouden. Uiteindelijk kon deze toch niet ingepast worden, maar de zorgvuldigheid tot behoud is zeker betracht.

Kap en compensatie

De te kappen bomen hebben de volgende kenmerken:

  • Drie paardenkastanjes stamomtrek ~90 cm
  • Twee esdoorns stamomtrek ~55 cm
  • Kleinbladige linde stamomtrek 165 cm
  • Valse acacia stamomtrek 161 cm
  • Rode beuk stamomtrek 95 cm

De totale waarde bedraagt  € 22.946

Ter compensatie worden 10 bomen terug geplant.

2 iepen, 3 esdoorns, 3 krentenbomen, een honingboom en een acacia. De waarde van deze compensatie bedraagt € 23.700 inclusief grondverbetering, garantie en verzorging.

Conclusie

Een goed afgewogen kapaanvraag die ook een positief advies verdient. Zorgvuldigheid en compensatie kloppen en de reden is evident.

Trefpunt Groen Eindhoven