Kapadvies Morsestraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Morsestraat Het advies luidt: positief Dit advies gaat over de kap van 10 bolacacia’s (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’) in de Morsestraat, in de wijk Groenewoud te Woensel-Zuid. De gemeentelijke boombeheerder heeft de kap aangevraagd voor het onderhoudsprogramma 2018. Het kappen en vervangen van de bomen in de Morsestraat is opgenomen in het programma vanwege de slechte conditie waarin de bolacacia’s verkeren.

Afweging

Tijdens een veldbezoek zijn de 10 bolacacia’s beoordeeld. De bomen zijn duidelijk in een slechte staat. Er zit veel ruimte tussen schors en cambium waardoor schors gemakkelijk van de boom valt. Veel van de bomen bevatten hierdoor flinke stamschade. Wegens kleine boomspiegels en algeheel slechte groeiplaatsen zullen de acacia’s de komende tijd immer meer in conditie teruglopen. Kap en vervanging van de 10 straatbomen is om deze reden gerechtvaardigd. Voor de nieuwe bomen is gekozen voor de zuilvormige iep (Ulmus ‘Columella’). Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de groeiplaatsen niet enkel te verbeteren met verrijkte bomengrond maar deze vooral ook te verruimen. In de maanvormige trottoirdelen is voldoende ruimte voor een grotere boomspiegel met onderbeplanting om te borgen dat de nieuwe bomen betere groeikansen krijgen. [caption id="attachment_1812" align="alignnone" width="427"] Bestaande situatie, ruimte voor grotere boomspiegels[/caption]

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het kappen en vervangen van de 10 bolacacia’s in de Morsestraat. Joop van Hout en Lieke Stoffelen