Kapadvies Namenlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Kapadvies Namenlaan 24 augustus 2017 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 17 lijsterbessen (sorbus intermedia) in de Namenlaan, aan de rand van buurt De Tempel te Woensel-Noord. De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente. Dit in verband met de slechte conditie waarin het gros van de lijsterbessen verkeert.

Afweging

Tijdens een veldbezoek zijn alle 17 bomen die onderdeel uitmaken van deze kapaanvraag individueel beoordeeld. Het overgrote deel van de bomen verkeert duidelijk in slechte staat. De lijsterbessen bevatten veel dood hout en hebben een zeer kleine kroon in relatie tot hun stam. Enkele hebben zwamaantastingen zoals te zien is op onderstaande foto. Slechts 3 van de 17 bomen zijn levensvatbaar. Wegens droogte, weinig ruimte en algeheel slechte groeiplaatsen zullen de 14 bomen zich niet meer herstellen. Vroeg of laat zullen de lijsterbessen het loodje leggen. Daar meer dan 50 procent van de bomen in de Namenlaan een problematische conditie heeft is kap van alle bomen in de laan gerechtvaardigd. Deze regeling is opgenomen in paragraaf 4.4.2. Renovatierichtlijn straat- en laanbeplanting van het Bomenbeheerplan, goedgekeurd in 2013 door het college van Burgemeester en Wethouders. Toch wil TGE de aanvragers verzoeken om één van de drie gezonde bomen binnen deze kapaanvraag niet te kappen. Het betreft boom nr. 12420, de enige boom binnen deze kapaanvraag van een andere soort. Het is een relatief jonge Amberboom. Elders in de straat staat nog een nieuwe aanplant van deze soort die niet is opgenomen in deze kapaanvraag. Gezien de gezonde conditie van deze boom adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om deze boom (nr. 12420) niet te kappen maar op te nemen als bestaande boom in het compensatieplan.

Conclusie

Kap en herplant van de 16 lijsterbessen (boom nr. 17 is een Amberboom en kan naar inzien van TGE worden ingepast) is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. De compensatie is nog niet geregeld maar wordt verwacht hoger te zijn dan de huidige boomwaarde. Groeiplaatsverbetering ter plaatse van de herplant, zoals het aanbrengen van verrijkte bomengrond en het vergroten van het plantgat, is aanbevolen om de nieuw aan te planten bomen optimaal te kunnen laten groeien.