Kapadvies nieuwbouw Huygens Lyceum

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies nieuwbouw Huygens Lyceum
Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 12 bomen om ruimte te maken voor de nieuwbouw van het Huygens Lyceum aan de Rachmaninowlaan 2.

Aanleiding

Om nieuwbouw van het Huygens Lyceum mogelijk te maken dient het oude gebouw gesloopt te worden en moeten een aantal houtopstanden worden verwijderd. Zie de rood omcirkelde bomen in onderstaande afbeelding.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft hierover op 14 oktober 2020 met J. Antonise overleg gehad. Gelet op het feit dat er op locatie geen monumentale en/of waardevolle bomen staan, het feit dat het hier om een maatschappelijk belangrijke bestemming gaat, er afdoende compensatie plaatsvindt én er een toezegging is gedaan om te proberen boom nummer 18 (Amerikaanse eik) in te passen in de bouwplannen, hebben wij als TGE geen bezwaar tegen aangevraagde vergunning.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de aangevraagde kapvergunning te accepteren.  

Bram Meulenbeld