Kapadvies Offenbachlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Offenbachlaan Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 3 servische sparren (Picea omorika’s) in de hofjes aan de Offenbachlaan (182) tussen de flats van Wooninc..

Aanleiding

Een deel van de Servische sparren in de hofjes tussen de flats van Wooninc aan de Offenbachlaan staan er slecht bij. Deze bomen in slechte conditie bevatten veel dode takken en sommigen functioneren enkel nog als klimpaal voor Hedra. Aanvankelijk heeft Wooninc een kapaanvraag ingediend voor alle 13 sparren die in slechte conditie lijken te verkeren. Deze aanvraag is afgewezen omdat geen onderzoek gedaan is naar de mogelijkheid om de bomen een vitaliteitimpuls te geven. Wooninc gaat deze mogelijkheid onderzoeken. Drie sparren hebben echter een dermate slechte conditie dat Wooninc deze toch wil kappen. Deze drie bomen hebben een levensverwachting van minder dan 5 jaar en zijn derhalve beoordeeld als dood. Wooninc is voornemens om de volgende 3 bomen te kappen. Deze bomen zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies.
Boomnummer Boomsoort Stamdiameter in cm Levensverwachting
7 Servische spar 23 cm < 5 jaar
10 Servische spar 18 cm < 5 jaar
11 Servische spar 15 cm < 5 jaar

 Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bomen ter plaatse bekeken en geconstateerd dat de betreffende drie bomen inderdaad afgestorven zijn. Opvallend is dat deze drie bomen flink begroeid zijn met Hedra. Onduidelijk is of dit een causaal verband heeft met het afsterven van de sparren. TGE adviseert om deze relatie te onderzoeken om zodoende de andere bomen die in slechte conditie verkeren te beschermen voor verdere aftakeling. Aangezien de drie Servische sparren zijn afgestorven kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met de kap van deze bomen. Echter verzoekt TGE dringend om deze dode bomen te vervangen door aanplant van nieuwe sparren om het groenbeeld ter plaatse te herstellen. Het aanplanten van sparren in de hofjes is immers een goed idee geweest gelet op de leefbaarheid in de hoven. Deze groenblijvers verfraaien de hoven, zorgen voor een groenbeeld vanuit de woningen, vangen fijn stof af en koelen ’s zomers de hoven.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover kap van de 3 servische sparren mits deze worden vervangen door nieuwe bomen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om wederom Servische sparren aan te planten. Dit omdat dit een snel groeiende groenblijver is met grote waarde voor de luchtkwaliteit en het thermisch comfort. Groeiplaatsverbetering ter plaatse van de herplant, zoals het aanbrengen van verrijkte bomengrond, wordt aanbevolen om de nieuw aan te planten bomen optimaal te kunnen laten groeien. Joop van Hout en Lieke Stoffelen