Kapadvies Parklaan 34

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Parklaan 34

Het advies luidt: positief

Het betreft een kapaanvraag voor twee waardevolle beuken op het perceel van Parklaan 34 (Villapark, Tongelre).

Aanleiding:

Naar aanleiding van het aantreffen van een zwamaantasting door de boombeheerder van Parklaan 34 is een onderzoek uitgevoerd door O.B.T.A. De Linde naar de zwamaantasting op beide beuken (soort, stadium, mate van aantasting, risico). Vanaf grondniveau zijn de bomen visueel beoordeeld op zichtbare symptomen die een aanwijzing kunnen zijn voor een verhoogd risico. Naast de visuele inspectie is gebruik gemaakt van de sondeertang en spade om stabiliteitswortels vrij te graven om te kunnen beoordelen of deze zijn aangetast (afbeelding 2). De inspecteur van O.B.T.A De Linde nam hierbij op de stamvoet van beide beuken vruchtlichamen waar van de reuzenzwam. Tevens bleek een flink aantal stabiliteitswortels afgestorven. De aantasting blijkt dermate dat het proces onomkeerbaar is en de bomen een verhoogd risico vormen ten aanzien van windworp.

Op basis van de conclusie van O.B.T.A. De Linde waarin wordt gesteld dat beide bomen een ver gevorderde aantasting hebben van de reuzenzwam is voor beide bomen een kapvergunning aangevraagd.

Afbeelding 2 | Vrij gegraven stabiliteitswortel en afgestorven weefsel

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de beuken ter plaatse bekeken en het rapport van O.B.T.A. De Linde bestudeerd. De conclusies uit het onderzoek zijn helder, maar de situatie ter plaatse deed Trefpunt Groen Eindhoven aanvankelijk twijfelen of kap de enige noodzakelijke maatregel is.  Tijdens de visuele schouw concludeerde TGE dat de bomen goed tonen: fijne vertwijging, vol met knoppen en hier en daar zelfs al wat blad. De bomen zijn goed onderhouden en bevatten niet/nauwelijks dood hout. Vanuit onze ervaring met zwamaantastingen weten we echter ook dat Reuzenzwammen voor ernstige stabiliteitsproblemen kunnen zorgen als de aantasting al verder is doorgeschoten. Echter is TGE ook bekend met maatregelen die dergelijke aantastingen vertragen of maatregelen die het stabiliteitsgevaar weg kunnen nemen.

Zonder gedetailleerde kennis over zwamaantastingen is het beeld van twee ogenschijnlijk gezonde beuken moeilijk te rijmen met een onomkeerbare aantasting met kap als enige veilige oplossing. Om deze reden heeft TGE zich verdiept in de reuzenzwam en contact gezocht met enkele boomdeskundigen, waaronder ook de inspecteur van O.B.T.A. De Linde.

Dat de bomen momenteel goed tonen is te verklaren door de vele adventiefwortels die de bomen hebben aangemaakt als reactie op het afsterven van de stabiliteitswortels. Adventiefwortels zijn dunnere wortels waarmee water, zuurstof en voeding wordt opgenomen. De bomen zijn als het ware in een overlevingsstand geslagen om nog éénmaal te zorgen voor blad en vruchtval om als soort te kunnen overleven. Met het vrijgraven van de stabiliteitswortels is echter duidelijk geworden dat de belangrijke stabiliteitswortels dermate zijn aangetast dat uitstel van kap niet meer mogelijk is. In een vroeg stadium van aantasting is een behandeling met een tegenschimmel (antagonist) denkbaar die de aantasting van de reuzenzwam kan vertragen. Voor deze maatregel is de zwamaantasting helaas te laat ontdekt Het grote gewicht van de kroon, in combinatie met de verder gevorderde zwamaantasting in de stabiliteitswortels maakt dat ernstige stabiliteitsproblemen zijn opgetreden.  Het risico op schade aan personen en eigendommen bij een verhoogde windbelasting is hiermee groot.

Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de aangetaste beuken op deze plaats veroorzaken is het een terechte keus de bomen te kappen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de andere beuken op het perceel te beschermen tegen schorsbrand, als gevolg van verhoogde lichttoetreding, met jute of rietmatten.

Conclusie

Het is pijnlijk maar noodzakelijk om te concluderen dat de twee beuken niet langer op een veilige manier te handhaven zijn. Gelukkig hebben de bomen vele jaren van waardevervulling voor de wijk en de stad achter zich. Kap van de beuken op het perceel van Parklaan 34 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd.

Trefpunt Groen Eindhoven