Kapadvies Pasqualinistraat (herziene versie)

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Pasqualinistraat (herziene versie) Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 16 paardenkastanjes aan de Kapadvies Pasqualinistraat.

Aanleiding

Aan de Pasqualinistraat staan 16 paardenkastanjes waarvan de afdeling beheer gevraag heeft deze te verwijderen omdat de levensverwachting < 5 jaar is en de bomen besmet zijn met de kastanjebloedingsziekte.

Afweging

Zoals te lezen in het verleende kapadvies van 31-01-2018 heeft Trefpunt Groen Eindhoven (nog) niet positief kunnen adviseren op de voorgenomen kap. Aanvankelijk heeft TGE negatief geadviseerd omdat de paardenkastanjebloedingsziekte ten tijde van de aanvraag niet of nauwelijks kon worden aangetroffen. Daar waar de kenmerkende roodbruine kleur op de schors niet zichtbaar was en de bomen nog niet in blad stonden kon TGE geen uitspraak doen over aanwezigheid van de paardenkastanjebloedingsziekte, de fase van deze ziekte en de toekomstverwachting van de bomen. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Trefpunt Groen Eindhoven uitgezocht wat mogelijke indicatoren zijn voor de paardenkastanjebloedingziekte. Hiervoor heeft Trefpunt Groen Eindhoven contact gelegd met een hoogleraar van de universiteit van Wageningen die gespecialiseerd is in boomziekten en –plagen met in het bijzonder de paardenkastanjebloedingsziekte. Met aanvullende kennis en op aanraden van de specialist heeft Trefpunt Groen Eindhoven op 3 mei de bomen in de Pasqualinistraat nogmaals geïnspecteerd. De slechte conditie van de bomen en aanwezigheid van paardenkastanjebloedingsziekte kon ditmaal wel worden geconstateerd. De 14 nog overeindstaande bomen uit de kapaanvraag hebben allen een zeer dunne kroon. Bovendien is het blad licht van kleur en valt de schors zeer gemakkelijk van de stam. Dit zijn helaas allen indicatoren van een kastanje in een verder gevorderd stadium van de paardenkastanjebloedingsziekte. Opvallend is dat één van de paardenkastanjes wel gezond is gebleven. Deze maakt dan ook geen onderdeel uit van de kapaanvraag. Het verschil tussen de aangetaste kastanjes en de gezonde kastanje was ter plaatse duidelijk zichtbaar (zie foto 1). De conditie en het ziektebeeld van de paardenkastanjes zijn onomkeerbaar. Behoud van de bomen zou leiden tot verhoogde gevaarzetting met een onacceptabel risico voor schade aan personen en eigendommen. [caption id="attachment_1423" align="alignnone" width="450"] Aangetaste kastanje (links) en gezonde kastanje (rechts)[/caption]

Conclusie

Op basis van aanvullende kennis en een tweede locatiebezoek in het voorjaar kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met de voorgenomen kap van de nog 14 overeindstaande paardenkastanjes in de Pasqualinistraat.