Kapadvies Poeijerstraat 69 (aanvullend)

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Poeijerstraat 69 (aanvullend)

Het advies luidt: Positief

Het betreft een aanvulling op de reeds verleende kapvergunning op het perceel van Poeijerstraat 69. Een weblink naar het oorspronkelijke advies is onderaan dit aanvullend advies opgenomen.

Aanleiding

De twee jonge notenbomen op het perceel, aangeduid met nr. 004 en 043, zouden aanvankelijk verplant worden. Op advies van de hovenier wenst de eigenaar de bomen toch te kappen en te vervangen. Om deze reden is een aanvullende kapvergunning aangevraagd. De twee notenbomen (Juglans regia) hebben een getaxeerde boomwaarde van €1.750,19 en €2.472,73 euro. Daarnaast blijkt één van de bomen uit de eerdere kapaanvraag door de storm van januari dermate aangetast te zijn (stambreuk) dat deze niet langer levensvatbaar is. De boom kan hierdoor niet langer getaxeerde worden op €2.610,73 (oorspronkelijke taxatie) maar kan gesteld worden op €0,-. Om deze reden wordt de extra herplantverplichting bepaald op €1.612,19 (tabel 1, 1.750,19 + 2.472,73 – 2.610,73).

Tabel 1 | extra herplantverplichting

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven kan instemmen met deze ‘coulanceregeling’ t.a.v. de herplantverplichting omdat het hier gaat om een situatie van overmacht. Bovendien was de schade aan de Ceder reeds ontstaan bij het onherroepelijk worden van de kapvergunning.

In lijn met het advies van 6 januari 2020 is gekozen voor een tijdelijke/gelabelde storting van de te compenseren boomwaarde in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven. In samenspraak met bewoners en in afstemming met Trefpunt Groen  Eindhoven wordt een definitief groen- en compensatieplan opgesteld. Na toetsing door de gemeente Eindhoven kan het gestorte bedrag gerestitueerd worden om de fysieke compensatie uit te voeren.

Ook de aanvullende herplantwaarde van de twee te kappen notenbomen, minus de ceder (€1.612,19) zal gelabeld gestort worden in het bomencompensatiefonds om later te investeren in herplant op locatie. De totale herplantplicht komt hiermee neer op een waarde van €38.818,84 (€37.206,65 + €1.612,19).

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven kan instemmen met de voorgenomen kap en compensatie. De waarde van de te kappen bomen zal gelabeld gestort worden in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven om na gereedkomen van het groenplan te investeren in herplant op locatie.

Lees ons oorspronkelijke advies.