Kapadvies professor Dorgelolaan 12-14

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies professor Dorgelolaan 12-14 Het advies luidt positief: Het betreft een voorgenomen kap van 11 bomen aan de Prof. Dorgelolaan.

Aanleiding

VB Dorgelolaan BV is voornemens om aansluitend op genoemd perceel met bomen een kantoorpand en parkeerplaatsen te realiseren. Op dit perceel staan 26 bomen waarvan er 11 niet behouden kunnen worden.

Afweging

Er is een poging gedaan om de meest waardevolle bomen te sparen. De te kappen bomen zijn in de tekening hieronder aangegeven. Het aanzicht van de bomen is slecht. Veel afgezaagde of gebroken takken. In een enkel geval staat alleen de stam nog overeind het geheel geeft een indruk van een broekbos. Er is gekozen om alleen wilgen te verwijderen. Hoe slecht de conditie van deze boom is maakt voor de groei weinig uit, ergens gaat de wilg wel weer verder. Bomen kappen voor een parkeerplaats is in het algemeen een slechte keuze. In dit bijzondere geval zorgt de compensatie voor een aanvaardbaar argument.

Compensatie

De waarde van de te kappen bomen bedraagt € 12.000. De waarde van de herplant bedraagt € 26.000. Daarnaast in aantal; van 11 te kappen bomen naar 26 nieuwe bomen: In bovenstaande volgorde; 7 stuks zwarte els, 5 stuks gele kornoelje, 8 stuks zoete kers en 6 stuks lijsterbessen.

Conclusie

Niet alleen de gekozen herplant maar ook alle maatregelen tot bodemverbetering geven deze aanvraag een groenimpuls op een plek die telkens meer versteent raakt. Hierdoor is deze voor TGE acceptabel. Joop van Hout