Kapadvies Rachmaninowlaan 2, Huygens Lyceum

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Rachmaninowlaan 2, Huygens Lyceum

Het betreft de kap en compensatie van in totaal 35 bomen voor de sloop en nieuwbouw van het Huygens Lyceum aan de Rachmaninowlaan 2, Eindhoven.  

De kapaanvraag was in 2 delen verdeeld, waarbij het eerste deel eind 2020 al gekapt is. De huidige kapaanvraag is voor 17 bomen, die allen in redelijke tot slechte conditie verkeren. Deze kapaanvraag bevat ook het compensatieplan voor het totaal aan kap.

Afweging

We zijn blij te zien dat de ambitie van de school, voor wat betreft groene inbedding van de nieuwbouw, aanzienlijk is verbeterd in de afgelopen maanden. Er is besloten om 30 bomen op een duurzame manier terug te planten, met voldoende grote plantvakken en onderbeplanting. De bomen van de 1e/ 2e/ 3e categorie krijgen minimaal respectievelijk 11/ 9/ 6 m3 ondergrondse groeiruimte. Ook zijn de hagen verbreed van 0,5 meter naar een meter. Er is gekozen voor veel variatie die zorgt voor herfstkleuring, verschillende bloeiperioden, ondersteuning van insecten, belevingswaarde voor leerlingen en leraren, en een meer natuurlijke “inbedding” van de bebouwing in het naastgelegen park. De variatie maakt het bomenbestand daarbij veerkrachtiger en dus beter bestand tegen ziekte, plagen, droogte en storm. Er bestaat nog discussie om ook een variatie van haag-planten toe te passen. TGE zou hier, vanuit het oogpunt voor biodiversiteit, een sterke voorstander voor zijn.

Aangezien we hier spreken over een school, willen we graag benadrukken dat groen vele vormen van “waarde-stapeling” biedt specifiek voor scholen; een groene omgeving verbetert leerprestaties van leerlingen, verlaagt stressniveaus van medewerkers, zorgt voor schonere lucht, verkoeling in de zomer, en zorgt voor een beter sociaal klimaat waar leraren/ leerlingen elkaar ontmoeten. Het groen kan, naast inspireren, ook meegenomen worden in lesprogramma’s. Het biedt lesstof voor biologie, rekenen, geschiedenis, knutselen en tekenen. Of denk aan boominspecties, onderhoud of inventarisaties van insecten en vogels. We zijn benieuwd hoe snel de leerlingen zullen vragen om een insectenhotel. Veel mogelijkheden, eventueel kan TGE de school hiervoor verder helpen.

Compensatieplan

De monetaire waarde van de oorspronkelijke 35 bomen is door Boomadvies Nederland geschat op zo’n €52.000. Het compensatieplan bevat nog geen compensatiebedrag. Dit bedrag zal de te compenseren waarde moeten evenaren. Zo niet, dan kan er wellicht nog gedacht worden aan aanplant in het park, danwel storting in het Bomen Compensatiefonds van de gemeente.

Verdere adviezen

  • In het boomonderzoek komt naar voren dat de te behouden bomen staan in een sterk verdichte bodem. De bomen zijn daardoor niet in staat om in diepere lagen te wortelen. Het optimaliseren van de groeiplaats zal een positief effect hebben op de conditie en dus de levensverwachting van de bomen. Dit kan door bijvoorbeeld een luchtcompressiemethode toe te passen. TGE onderschrijft dit advies.
  • Ter overweging willen we nog meegeven om (deels) halfverharding met gras toe te passen op de parkeerplaatsen. Dit trekt groen en verkoeling door in de parkeervakken. Zie bijvoorbeeld: Groen parkeren | Rainaway.
  • Bouwkundig kunnen nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen ingebouwd worden. Veel soorten zijn afhankelijk van deze voorzieningen voor hun leven in de stad. Tegelijkertijd vullen zij de voedselketen aan en zorgen zij voor natuurlijke plaagbestrijding door het eten van insecten. Relatief eenvoudige maatregelen hebben al een positief effect op de lokale populaties. Je kunt oriënteren via een “checklist groen bouwen” op www.vogelbescherming.nl/checklist/. TGE kan ook adviseren rond het inpassen van faunavoorzieningen in het ontwerp van het gebouw. Voor welke soorten, op welke plek in het gebouw, hoeveelheden, etc. Dit hebben wij bijvoorbeeld onlangs ook gedaan voor de Fontys Hogeschool Eindhoven. Laat het ons weten wanneer daar behoefte aan is.

Conclusie

Wij staan positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie op Rachmaninowlaan 2. We zijn blij met de toegenomen ambitie voor een groene schoolomgeving. Wel moet in een later stadium nog een financiële afronding van de compensatie plaatsvinden, om te besluiten of er eventueel nog in het bomencompensatiefonds gestort moet worden. Ten slotte hebben we nog enkele adviezen meegegeven voor de uitwerking.