Kapadvies Rendierhof

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Rendierhof

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap en compensatie van 4 bomen ten behoeve van woning ontwikkeling.

Aanleiding

De CPO groep ‘de nieuwe belg’ is voornemens om 9 woningen te bouwen in Schuttersbosch. Ze

kopen de bouwkavels aan van wooncorporatie ‘Woonbedrijf’. Woonbedrijf heeft een kapvergunning

aangevraagd voor 4 bomen die niet te behouden zijn en een compensatieplan op locatie.

Afweging

De bomen dienen gekapt te worden vanwege woning ontwikkeling. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijk behoud en ook eventueel mogelijke herplant. Voor de genoemde 4 bomen (zie tabel hieronder) is dit helaas niet mogelijk.

De compensatie van de te kappen bomen zijn 3 beuken en een berk. Zie ook de eerste afbeelding.

 

Conclusie

TGE ziet in dat in dit onderhavige geval er reden is tot kap. Er wordt gezorgd voor afdoende compensatie en daarnaast zijn wij verheugd dat in de bouwplannen ruim voldoende aandacht is voor natuurinclusief bouwen en aandacht voor de biodiversiteit in het groenplan. Daarom hebben wij besloten een positief advies uit te brengen.