Kapadvies Rode Heikhorstlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Rode Heikhorstlaan

Aanleiding 

De aanvragers willen de tuin op een duurzame wijze renoveren en hebben hiervoor advies ingewonnen bij Soontiëns. Het gehele bomenbestand van het perceel bestaat uit 7 bomen: één boom aan de voorzeiden van het huis, twee bomen aan de zijkant van het huis en de overige vier bomen staan aan in de achtertuin.  

Het bomenbestand bestaat uit de soorten; Amerikaanse eik, zilverspar, zomereik, Weymouthden, westerse hemlock, en een Oostenrijkse den. Vier bomen hebben een goede conditie met een levensverwachting van meer dan 15 jaar. Eén boom heeft een redelijke conditie met een levensverwachting van minder dan 10 jaar. Twee bomen hebben een slechte conditie met een levensverwachting van minder dan 5 jaar.  

Boom nummers 1,2,4,7 kunnen duurzaam behouden blijven, en zijn van ecologische waarde en belangrijk voor het microklimaat in deze woonomgeving. Met oog op een toekomstig duurzaam bomenbestand is het niet realistisch om boom nummer 5, en 6 te behouden. Boom nummer 3 zal voor hinder zorgen aan zowel de woning als aan de naastgelegen boom.  

Voor te streven naar een gezond duurzaam bomenbestand is het advies om boom nummer 3,5 en 6 te verwijderen en twee bomen met een lange levensduur hiervoor in de plaats aan te planten. 

Afbeelding 1 Plan locatie 

Afweging 

TGE heeft de aanvraag en de analyse van Soontiëns beoordeeld en is het eens met de door hen getrokken conclusie, mits de te verwijderen bomen worden gecompenseerd. 

Compensatieplan 

Voor het streven naar een duurzaam bomenbestand is het advies om de te verwijderen bomen te vervangen door twee bomen, geschikt voor deze locatie. Voorstel voor de soortkeuze is Amelanchier arborea 'Robin Hill' (N1) en Malus domestica (vruchtdragende appel) (N2).  

Conclusie 

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de kapaanvraag. Beter nu de bomen met lage toekomstverwachting verwijderen zodat de bestaande bomen met toekomstperspectief en de nieuw aan te planten bomen alle ruimte krijgen om zich nog jaren door te ontwikkelen.