Kapadvies Schimmelpennincklaan 7

Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Schimmelpennincklaan 7

Het advies luidt: positief 

Het betreft de voorgenomen kap van een Populus euram. Marilandica (populier) op het voorerf van Schimmelpennincklaan 7 (De Karpen). Vanwege haar omvang en beeldbepalende karakter staat de boom op de lijst van particulier waardevolle bomen. Op aanraden van de boombeheerder van eigenaar van Schimmelpennincklaan 7 is kap aangevraagd. Dit in verband met ernstige gevaarzetting als gevolg van houtrot/stamrot veroorzaakt door diverse schimmels. Zo vlak naast de woning is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. 

Onderstaande foto’s en plattegrond geeft een beeld van de populier (160 cm diameter op 1,30 m hoogte, 70 jaar oud) en haar locatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de populier ter plaatse bekeken. Aan de stamvoet van de boom is inrottend weefsel zichtbaar. Tevens zijn in de kroon diverse vruchtlichamen waargenomen van de rand tonderzwam. Op deze plaats is enkele jaren geleden reeds houtrot waargenomen. Het grote gewicht van de kroon, in combinatie met de verder gevorderde schimmelaantasting in vrijwel de gehele stam maakt dat er sprake is van een verhoogd risico op breuk. Voornemen is om de boom voor 70 procent weg te halen om takbreuk te voorkomen. Enkel de stobbe blijft staan als ‘ecoboom’ voor vogels en insecten. 

Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de populier op deze plaats veroorzaakt is het een terechte keus de boom te kappen. De stobbe zal een waarde krijgen voor insecten, vogels en in de toekomst mogelijk zelfs huisvesting kunnen bieden aan vleermuizen. Om zeker te stellen dat de stobbe nooit om zal vallen in de richting van het huis kan overwogen worden een tuidraad te spannen. De bestaande naburige bomen, zoals de Amerikaanse eik en de Rode beuk (naburig perceel) zullen na kap van de populier meer ruimte en licht krijgen waarmee deze kunnen uitgroeien tot volle wasdom. Deze bomen compenseren op termijn de waarde van de te kappen populier t.a.v. klimaat en luchtkwaliteit. Gezien de aard van de kap (aantasting) en de kansen voor natuurlijke compensatie is herplant niet nodig. 

Conclusie

Kap van de populier op het voorerf van Schimmelpennincklaan 7 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen