Kapadvies Sint Jorislaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Sint Jorislaan Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 15 Hollandse lindes in de Sint Jorislaan in Eindhoven. De kap is onderdeel van een boomrenovatieproject waarbij de bomen die een teruglopen conditie en een beperkte toekomstverwachting hebben worden vervangen, inclusief verbeterde groeiplaatsinrichting. De locatie, soort, stamomtrek, leeftijd, conditie en toekomstverwachting van de te kappen bomen is weergegeven in figuur 1 en 2. [caption id="attachment_1869" align="alignleft" width="468"] Figuur 1: Kaptekening[/caption] [caption id="attachment_1870" align="alignnone" width="450"] Figuur 2: Overzicht te kappen bomen[/caption]

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bomen ter plaatse bekeken en beoordeeld. Het overgrote deel van de bomen verkeert duidelijk in slechte staat. De bomen bevatten veel dood hout, hebben nauwelijks fijne vertwijging en velen hebben flinke stamvoetschade (figuur 3). In lijn met het boomtechnisch onderzoek door Van Helvoirt Groenprojecten BV verwacht TGE dat de bomen een toekomstverwachting hebben van ca. 10 jaar. Wegens kleine boomspiegels en algeheel slechte groeiplaatsen zullen de bomen de komende tijd immer meer in conditie teruglopen. Kap en vervanging van de 15 bomen in het trottoir is om deze reden gerechtvaardigd. Herplant vindt plaats in de vorm van 13 bomen, waarvan 12 stuks van dezelfde soort (Hollandse lindes) en één plataan. Alle nieuwe en bestaande bomen in het plangebied krijgen een verbeterde groeiplaatsinrichting. De boomspiegels worden groter en ingeplant met bodembedekkers (figuur 4). Door het kappen en vervangen van de 15 lindes in de Sint Jorislaan zal de laanstructuur zich op de lange termijn herstellen. Met het verruimen en vergroenen van de groeiplaatsen zal het beeld groener worden en het inzijgingsgebied voor regenwater lokaal toenemen. Daar waar het herstellen van de boomstructuur centraal staat beschouwd TGE de aanvraag als kap om een groene reden. [caption id="attachment_1871" align="alignleft" width="450"] Bestaande situatie[/caption]       [caption id="attachment_1874" align="alignnone" width="450"] Toekomstige situatie[/caption]

Conclusie

Wij staan positief tegenover het kappen en vervangen van 15 Hollandse lindes in de Sint Jorislaan. Joop van Hout en Lieke Stoffelen