Kapadvies St. Catharinastraat 13

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Aanleiding

Deze aanvraag betreft de kap van twee bomen aan de St. Catharinastraat 13. Het betreffen een boomhazelaar Corylus colurna (boomnr. 2) en een taxus Taxus baccata (boomnr. 3). Bomen 4 en 5 uit dit plan zijn eerder illegaal gekapt, Trudo was in de veronderstelling dat er geen vergunning nodig zou zijn omdat de percelen kleiner waren dan 250 m2. Er is achteraf een kapvergunning verleend, TGE is hier niet bij betrokken geweest.

Beiden bomen zijn in 2020 getaxeerd, de gezamenlijke waarde is bepaald op 2750.00 excl. BTW.   In het aanvraagformulier geeft de aanvrager aan dat herplant van de twee bomen uit deze aanvraag op locatie niet mogelijk is.

Afweging

Uit het boomtechnisch onderzoek blijkt dat beide bomen als behoudenswaardig zijn beoordeeld. Boom 2 is een boomhazelaar van Ca. 10 meter hoog, de boomtechnische kwaliteit is positief met een toekomstverwachting van minstens 15 jaar. Wel is er sprake van wortelopdruk. Boom 3 is een taxus van Ca. 10 meter hoog. Hoewel de conditie matig is blijkt uit het boomonderzoek dat ook deze boom een levensverwachting heeft van meer dan 15 jaar. Echter moeten beiden bomen gerooid worden, dit zou noodzakelijk zijn voor de bouw. De twee eerdere gekapte bomen (4 en 5) en de bomen uit deze aanvraag zouden worden gecompenseerd met drie ‘Prunus yedoensis (Japanse sierkersen) in maat 25-30.

 

Conclusie

Wij adviseren negatief voor de kap van boom nummer 2. Dit is een gezonde boomhazelaar met een levensverwachting van meer dan 15 jaar. Deze boom staat niet op de grond waar er zal worden bebouwd, maar in het midden van de toekomstige gemeenschappelijke tuin. Deze gezonde boom zorg o.a. voor een schone lucht, verkoeling en schaduw in ons centrum, het meest versteende gebied van Eindhoven. Een nieuwe boom zal jaren moeten groeien om dezelfde grootte te bereiken. We denken dat er nagedacht kan worden over de inpassing van deze gezonde boom, er is ten slotte een nieuwe kleinere boom op precies dezelfde plek ingetekend ter compensatie. We willen gemeente Eindhoven vragen om mee te kijken met de bescherming van de boom tijdens de bouwwerkzaamheden om schade te voorkomen.

We gaan wel akkoord met de kap en compensatie van boom nummer 3, de Taxus baccata. Dit omdat de boom een matige conditie heeft en daadwerkelijk op een plaats staat waar gebouwd gaat worden.

 

Aanvullend advies

We willen Trudo vragen om de groeiplaats van boom nummer 2 te verbeteren. Door deze boom meer ruimte te geven kan deze nog groter groeien en de toekomstige bewoners van deze woningen veel verkoeling en schone lucht brengen.

Boom nummer 1, ook gezond en behoudenswaardig, is een gemeentelijke boom die recht voor het gebouw staat. We vestigen ook de aandacht op bescherming van de boom tijdens de bouwwerkzaamheden om schade te voorkomen.