Kapadvies St. Jorislaan 82

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies St. Jorislaan 82

Aanleiding

Deze aanvraag betreft de kap van vier bomen aan de St. Jorislaan 82.

 

Afweging

Deze kapvergunning wordt voor de vier bomen om elk een groene reden gemotiveerd. De aanvraag met motivatie is correct onderbouwd, ons advies is dan ook om de kapvergunning te verlenen. Wij onderschrijven de conclusie van de uitgevoerde boomveiligheidscontrole op locatie en zien de mechanische gebreken en breuken. De bomen hebben weinig levensverwachting en belemmeren de groei van naastgelegen bomen.

Aanvullend advies

We geven de eigenaar vrijblijvend het advies ter overweging om de walnoot in een veteranenuitvoering (heel klein gemaakt) op te nemen in het tuinplan ten behoeve van de biodiversiteit in de tuin.

 

Conclusie

Wij zien de noodzaak van de aanvraag terug in het boomveiligheidscontrole en gaan daarom akkoord met de kap.