Kapadvies Stadhuisplein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Stadhuisplein

Het advies luidt: positief Het betreft de kap en compensatie van 2 gewone platanen op het Stadhuisplein omwille van de bereikbaarheid van de nieuwe expeditie voor auto en/of vrachtverkeer van het Stadhuis na aanleg van de nieuwe entreetuin.

De platanen die gekapt gaan worden, zijn aangegeven met een rood kruis.

 De Stadhuistoren wordt gerenoveerd. Bij de renovatie komt het inwonersplein, waar paspoorten en andere zaken afgehaald kunnen worden, onderin stadhuis en -toren. De omgeving van het gebouw wordt ook heringericht en vergroend, zowel aan de kant van de Dommel als aan het Stadhuisplein. Aan de kant van het stadhuisplein wordt een nieuwe expeditie en een groene entreetuin gerealiseerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dienen de twee meest zuidelijk gelegen platanen voor de Rechtbank gekapt te worden. Onderstaande afbeeldingen geven een beeld van de platanen en hun locatie.

De platanen die gekapt worden.

Afweging

De twee platanen op het stadhuisplein worden gekapt en gecompenseerd omwille van een renovatie van de stadhuistoren en haar directe omgeving. Bovendien hebben de bomen weinig toekomstperspectief. De platanen staan stil in hun groei en betekenen nog maar weinig voor de fijnstofopname en het bestrijden van hittestress. Ondanks dat de platanen nog relatief jong zijn hebben ze een levensverwachting van 5 tot 10 jaar. Dit ten gevolge van te weinig doorwortelbare ruimte. Na een regenbui is de ondergrond vaak veel te nat (water kan niet weg). Nog veel vaker is de ondergrond echter veel te droog omdat geen retentie mogelijk is. Gelet op de conditie van de bomen én het gegeven dat de voorgenomen ontwikkeling het vergroenen van de omgeving stadhuistoren mogelijk maakt staat Trefpunt Groen Eindhoven achter kap en compensatie van de twee platanen.

Compensatie

Compensatie van de twee platanen wordt meegenomen in het complete plan voor de transformatie van de rode loper, vergroening binnenstad. Trefpunt Groen Eindhoven wenst ten minste 1:1 compensatie.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie. Joop van Hout en Lieke Stoffelen