Kapadvies Steijgerweg 79

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Steijgerweg 79 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van een watercipres achter de flat aan de Steijgerweg 79.

Afweging

Zo ’n vijftien jaar geleden zijn er drie watercipressen geplant achter de flat. Inmiddels zijn de bomen ~15 meter hoog. De soort die hier gekozen is mag als ongelukkig aangeduid worden. De watercipres is een overlevingsboom en drukt straatwerk en muren met gemak op. De bomen kunnen een hoogte bereiken van ~40 meter en zullen niet schromen om de omliggende parkeerplaats om te woelen. Bij aanplant zijn de bomen precies op de aftakkingspunten van de riolering geplaatst. De riolering lekt en is aan vervanging toe. Bijgevolg een prachtkans voor de cipres, deze gaat onmiddellijk de riolering in omdat daar precies aanwezig is wat deze nodig heeft. Gevolg een verstopt riool waar reeds één boom via een noodverordening voor gekapt is.

Conclusie

Het spreekt voor zich dat het grote maatschappelijke belang van een goedwerkend riool prevaleert boven de aanwezige bomen, c.q. de huidige aanvraag. De boom mag gekapt worden.

Herplant

De buren die in eerste aanleg bezwaar hadden tegen de kap (inkijk in hun tuinen) hebben samen met de Vve een oplossing bedacht. Om de functionaliteit van de inkijk tegen te gaan worden er 11 leylandii van vijf meter hoogte aangeplant, tegen de erfgrens maar op et terrein van de flat. Kostbare onderzoeken naar waarden kunnen achterwege gelaten worden het moge duidelijk zijn dat de herplant de waarde van de (niet duurzame) cipressen overstijgt. Vanwege het gelijkheidsprincipe is de herplantwaarde ongeveer € 15.000, een bedrag dat deze ene cipres niet haalt. Joop van Hout en Lieke Stoffelen