Kapadvies Strijp T

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Kapadvies Strijp T Het betreft de kap en compensatie van 10 bomen om de herinrichting van het parkeerterrein nabij Gebouw TQ op Strijp T mogelijk te maken.

Aanleiding

Strijp T, de locatie tussen de Zwaanstraat en Achtseweg Zuid, wordt herontwikkeld door bouwonderneming Goevaers. Het huidige parkeerterrein op Strijp T ten Noordwesten van het Gloeilampplantsoen zal worden heringericht tot parkeerplaats met een hogere capaciteit en met op termijn een groenere uitstraling. Op het geprojecteerde parkeerterrein staat op dit moment een rij bomen. Deze bomen zijn niet allemaal op een duurzame manier in te passen in het nieuwe plan, aldus de ontwikkelaar. De redenen die hiervoor zijn aangedragen zijn het verschil in maaiveldpeil en de aanwezige oppervlakkige groei van de wortels. Om de herinrichting mogelijk te maken zullen in totaal 10 bomen worden gekapt. De volgende 10 bomen zullen worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. • 6 stuks Fraxinus Excelcior (Es) • 4 stuks Populus nigra ‘Italica’ (Italiaanse populier) In onderstaande afbeelding staan deze te kappen bomen aangegeven. Boomnr. 41, 42, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58 en 59. De waarde van de bomen is door Vermeulen Boomadvies bepaald volgens de NVTB methode. De totale waarde van de 10 bomen wordt vertaald in een bedrag van €35.584,- • 6 stuks Fraxinus Excelcior à €4236,- per boom • 4 stuks Populus nigra ‘Itaica’ à €2542,- per boom

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 10 te kappen bomen (het compensatieplan). Het is uiteraard spijtig dat de zes essen en vier populieren voor het einde van hun levensduur moeten wijken voor de herinrichting van de parkeerplaats. Echter, omvang en kwaliteit van deze 10 bestaande bomen zijn niet dusdanig dat deze niet vervangbaar zijn. De Lindeboom, boomnr. 52, daarentegen is wel van een bijzondere waarde vanwege zijn omvang en mooie brede habitus. Trefpunt Groen Eindhoven is dan ook blij te zien dat deze Lindeboom wordt ingepast in het nieuwe parkeerterrein. Om deze Linde in de toekomst ook werkelijk te bewaren als kenmerkende- en beeldbepalende boom is het van groot belang dat de groeiomstandigheden van de boom goed zijn. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om deze reden om ten minste te werken met drukverdelers ter plaatse van de kroonprojectie van de Lindeboom. Dit voorkomt dat het in- en uitrijden van de auto’s de conditie van de Linde verslechterd. Liever nog ziet TGE dat de vier parkeerplaatsen aan weerszijde van de Linde opgeofferd worden ten behoeve van een goede groeiplaats. Op deze manier kan de Lindeboom het nieuwe parkeerterrein als toekomstboom blijven sieren. De waarde van de te rooien bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van €35.584,- worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van 27 nieuwe bomen met een totale compensatiewaarde van € 47.055,-. De compensatie voldoet dus ruim. De volgende aantallen en soorten komen terug in het gebied: • 13 stuks Haagbeuken met een zuilvormige groeiwijze (Carpinus betulus) • 14 stuks beukenbomen aangeplant in een beukenhaag (Fagus sylvatica) Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de ruime compensatie binnen de grenzen van het plangebied. De waarde van de bomen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de lange termijn binnen het plangebied bewaard.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits het advies met betrekking tot de groeiplaats van de bestaande Lindeboom wordt overgenomen. Er wordt ruim gecompenseerd binnen het plangebied en het compensatieplan steekt goed in elkaar. De initiatiefnemer van deze herbestemming kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven. Joop van Hout en Lieke Stoffelen