Kapadvies 't Karregat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies 't Karregat

 Het advies luid: positief

Aanleiding

Het roemruchte Karregat in Eindhoven krijgt een gedeeltelijk nieuwe bestemming. Lidl heeft bezit genomen van het pand en gaat een winkeloppervlak creëren van 1500 m2 . Voor de bezoekers is een nieuwe parkeerplaats gepland met 150 vakken. Vanwege de verandering van het grondpeil en het aanpassen van de verkeersstroom moeten 23 bomen het veld ruimen.

Afweging

Het gehele project is samen met Trefpunt Groen Eindhoven tot stand gekomen. Er is zeer zorgvuldig gekeken hoe we de bomen kunnen inpassen in de nieuwe situatie. Van de 53 aanwezige bomen kunnen er 29 gespaard worden. De 23 kapvergunningsplichtige  bomen zijn alle minder dan 50 jaar oud waardoor ze volgens de Bomenverordening 2015 als vervangbaar te boek staan. Gelet op de zorgvuldigheid waardoor deze kapaanvraag ontstaan is en het voldoen aan alle richtlijnen kunnen wij een positief advies geven.

Compensatie:

Er kan beperkt gecompenseerd worden in dit plangebied. Er is ruimte voor 22 bomen. De waarde hiervan is bepaald op ~34.000. Het aantal bomen en de soort is hieronder vermeld.

Het aanbrengen van bomenaarde zit nog niet in de tabel, hiervoor mag nog een post opgevoerd worden. Het vergroenen van het plangebied mag ten gunste komen van de bomen en kan een compensatiebedrag vormen. Het ontharden daarentegen is een voorzorg om bomen te planten en valt derhalve ten dele onder de compensatie. Met het hoofd vergunningen is afgesproken dat de kosten daarvan voor de helft in rekening gebracht mogen worden (actie Steenbreek).

Nu is nog onduidelijk hoe het bedrag er precies uitziet maar in alle geval zal de compensatie plus bedrag X moeten uitkomen op 180.000 euro zijnde de waarde van de te kappen bomen.

Joop van Hout