Kapadvies Tivolilaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Kapadvies Tivolilaan 15 februari 2016 Het betreft de reeds uitgevoerde kap van 10 bomen. De bomen bevonden zich op het binnenterrein aan de Tivolilaan achter restaurant WiroWok.

Afweging

Een afweging in dit geval bestaat enkel uit een compensatie te bedenken dan wel een verplichting tot herplant. De geschiedenis leert dat er begonnen is met de kap zonder kapvergunning. Op bevel van de gemeentelijke bomenwacht is de kap stilgelegd. Vanuit de gemeentelijke overheid kan er een herplant geëist worden of een compensatiebedrag alsook een boete. De kap is in gang gezet om de parkeerdruk – die het restaurant veroorzaakt – weg te nemen. Hier kleeft een maatschappelijk belang aan. TGE keurt deze actie ten zeerste af. Dit is een illegale kap. Gelet op de huidige boomverordening en rekening houdend met de wensen van de buurt is de minst slechte oplossing de aanvrager de tien bomen te laten compenseren.

Compensatie

Vanwege het feit dat er nooit een boomwaarde bepaald is moeten we deze deduceren. Via Geofundament, ‘Streetview’ en de gemaakte foto’s zijn er 10 volwassen bomen te traceren. Een herplant van tien nieuwe bomen is – op zijn minst – op zijn plaats. Het bedrag hiervoor is eenvoudig te bepalen, 1.500 euro per boom. Dit is het standaardbedrag voor een boom in de openbare ruimte. TGE adviseert een groenproject in Stratum te realiseren als compensatie. De totale compensatiewaarde is € 15.000, ten gunste komend aan het Groencompensatiefonds. N.B. In de nieuwe nog vast te stellen bomenverordening is de boete voor het kappen van een boom op maximaal € 64.000 gesteld dan wel het terug planten van eenzelfde boom met een gelijke grootte. Aanvrager komt relatief goed weg.