Kapadvies Tongelresestraat 15

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Tongelresestraat 15

Het betreft de kap van een monumentale Amerikaanse eik in de voortuin van de Tongelresestraat 15. De boom is tussen de 100 en 120 jaar oud.  

Afweging

De boom staat op de erfgrens met het openbaar trottoir. De kroonprojectie spreidt zich boven de voortuin, openbare weg, fiets- en voetpad. De boom wordt gekenmerkt als beeldbepalend en bijzonder op deze locatie in het centrum van Eindhoven. De groeiplaats is deels open grond met grind aan de tuinzijde maar grotendeels verhard aan de gemeentelijke zijde met tegels, klinkers en asfalt.

Een groot deel van de boomkroon vertoont afstervingsverschijnselen en vormt geen blad meer. Ook is er een grote plek zichtbaar waar de schors al enige jaren afvalt. Bij de boom is nu een schimmelaantasting vastgesteld van een Ganoderma adspersum – dikrandtonderzwam. Deze zwam veroorzaakt op grote schaal houtrot op grondniveau en trekt op in de stam omhoog. Ganoderma adspersum en Amerikaanse eik is een destructieve combinatie. Met name de soort-specifieke hout eigenschap om geen afgesloten houtvaten in het kernhout te bevatten geven de dikrandtonderzwam vrij baan. Daarnaast kan de zwam andere afgrendelingszones doorbreken. Aantasting is verder een onomkeerbaar proces.

Het verschijningspatroon van de dikrandtonderzwam rondom de wortelvoet geeft duidelijk een succesvolle kolonisatie weer. Op drie plaatsen openbaart zich een vruchtlichaam van 15cm in diameter.

Het karakter van dit huidige aantastingsbeeld is zeer negatief te noemen voor het voortbestaan van deze Amerikaanse eik. Het kroondeel dat uitval vertoont is te relateren aan de aantasting van de dikrandtonderzwam. De toekomstverwachting van deze boom wordt op niet meer dan 5 jaar geschat. De hoge gevaarzetting van deze locatie vraagt verder om drastische maatregelen om de veiligheid te borgen. De 2 opties die te overwegen zijn is het fors reduceren van de kroon met snoei of het volledig verwijderen van de boom. Het snoeien zal echter leiden tot een nog verdere achteruitgang van de conditie van de boom; de snoeiwonden bieden een invalspoort voor ziekteverwekkers, terwijl door het verlies van bladmassa het natuurlijke verweer van de boom nog zwakker zal zijn.

Conclusie

TGE ziet de noodzaak voor kap van de eikenboom. Wel zijn we blij te lezen dat er een vervangende boom op de locatie komt. We geven nog mee om dit weer te laten doen door een gerenommeerd groenbedrijf, die ook de standplaats van de locatie kan bekijken. Wellicht dat de suboptimale standplaats heeft geleid tot de verkorte levensduur van de Amerikaanse eik, die doorgaans wel 200 jaar oud kan worden. Een standplaats iets minder dicht tegen de bestrating aan, kan helpen.