Kapadvies Ulenpas 85

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Ulenpas 85 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 12 bomen op het perceel van Ulenpas 85 wegens groene tuinherinrichting.

Aanleiding

De aanvrager heeft het betreffende perceel gekocht en woont sinds kort als jong gezin op Ulenpas 85 met het perspectief hier zo lang mogelijk te blijven. Om deze reden zijn de bewoners van plan flink te investeren in de groene, maar achterstallig onderhouden, tuin zodat deze gereed gemaakt wordt voor de komende decennia. Momenteel is de voortuin open en nagenoeg boomloos. De achtertuin is open en omzoomd door twee wanden met voornamelijk groenblijvende bosbomen. De afgelopen 40 jaar is nooit gedund in de boomgordels. Dit uit zich nu in slechte boomcondities en relatief kleine kronen. De bewoners zijn voornemens om de tuin her in te richten met veel nieuwe bomen- en planten zodat de tuin ook op de lange termijn een groene oase zal zijn. Om de nieuwe aanplant kans te geven dienen de grote, oude bomen in slechte conditie te worden gekapt. Het gaat hierbij om 12 kapvergunningsplichtige bomen die onderwerp zijn van dit kapadvies. Het betreft de volgende soorten: Download een beter leesbare afbeelding.

Afweging

Tijdens een locatiebezoek heeft Trefpunt Groen Eindhoven zowel de 12 bomen uit de kapaanvraag als de te handhaven bomen bekeken. Tevens heeft de aanvrager de plannen nader gemotiveerd en toegelicht. Duidelijk is dat het ontwikkelen van een groene, toekomstbestendige tuin voor de eigenaar voorop staat. De nieuwe eigenaren hebben een zorgvuldige afweging gemaakt om te komen tot een lijst van te handhaven bomen en een lijst van te kappen bomen. In de tuin staan enkele bijzondere, mooie exemplaren, zoals een oud appelsoort, die de moeite waard zijn om te behouden. Deze zijn ingepast in het nieuwe ontwerp. Door het wegnemen van de overige 12 bomen krijgen de blijvende bomen de ruimte om zich te ontwikkelen, zowel qua omvang als qua conditie. Bovendien worden vijf nieuwe bomen geplant en komen er honderden nieuwe heesters terug die van grote waarde zullen zijn voor de biodiversiteit. Trefpunt Groen Eindhoven is blij met een kapaanvraag als deze waardoor het mogelijk wordt te investeren in een toekomstbestendige tuin die bijdraagt aan een groen, klimaatadaptief en biodivers Eindhoven. Het plan ondersteunt hiermee de belangen van Trefpunt Groen Eindhoven.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap op het perceel van Ulenpas 85 die het mogelijk maakt de tuin her in te richten tot een groene oase die op de lange termijn waarde kan blijven toevoegen aan huis, wijk en stad. Joop van Hout en Lieke Stoffelen