Kapadvies Vestdijk, aanvullend

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Het advies luidt: positief Het betreft een aanvulling op de eerder verleende kapaanvraag nr. V18/32259. Het gaat om 7 bomen die tevens niet inpasbaar zijn in het nieuwe ontwerp voor de Vestdijk.

Aanleiding

Na verlening van de kapaanvraag V18/32259 bleken 7 bomen buiten de aanvraag gevallen te zijn die eveneens opgenomen hadden moeten worden omdat ook deze niet zijn in te passen in het nieuwe ontwerp. Het advies van Trefpunt Groen Eindhoven op deze eerdere kapaanvraag is terug te lezen op onze website: www.trefpuntgroeneindhoven.nl. De aanvullende kapaanvraag betreft de volgende aantallen en soorten: Gleditsia triacanthos: 4 stuks Platanus x hispanica: 1 stuks Quercus robur Fastigiata: 2 stuks

Afweging

De bomen aan de Vestdijk, tussen het 18 septemberplein en de Geldropseweg worden gekapt en herplant omwille van een complete herinrichting van de Vestdijk. Bovendien hebben de bestaande bomen weinig toekomstperspectief. Ze zullen niet afsterven, maar de groei houdt op. Dit ten gevolge van te weinig doorwortelbare ruimte. Vaak veel te nat na een regenbui (water kan niet weg). Nog veel vaker te droog omdat ondergronds geen retentie mogelijk is. De herinrichting geeft mogelijkheden voor meer groen, betere groeiplaatsen en meer inzijgingsgebied. Bovendien komt er meer ruimte voor de fietser en de voetganger. Zo kan de Vestdijk zich op de langere termijn ontwikkelen tot een leefbare, groene en autoluwe straat in de binnenstad van Eindhoven. Gezien aard en doelstelling van de ontwikkeling wordt de herinrichting, en daarmee de kap en herplant van de bestaande bomen, gesteund door Trefpunt Groen Eindhoven en aangesloten groepen. Herplant vindt ruimschoots plaats en is geregeld in de kapaanvraag V18/32259. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de plataan (nr. 180198) te verplanten zodat deze toch ingepast kan worden.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap, Eindhoven krijgt een lommerrijke laan midden in het hart van de stad. Joop van Hout en Lieke Stoffelen