Kapadvies Vliegbasis Eindhoven

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Vliegbasis Eindhoven

Het advies luidt: negatief

Het betreft de voorgenomen kap door het Rijksvastgoedbedrijf van onder andere 17 vergunning plichtige bomen in een houtopstand langs een parkeerterrein op Vliegbasis Eindhoven. Het parkeerterrein is gelegen op militair terrein, nabij gebouw 484.

Aanleiding

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de bomen kappen voor de uitbreiding van het parkeerterrein.

Afweging

Bij de beoordeling hebben we gelet op zorgvuldigheid van de aanvraag. Helaas krijgen we de indruk dat het Rijksvastgoedbedrijf de kapaanvraag voornamelijk ziet als een bureaucratische aangelegenheid. Een boominventarisatie is gedaan in de vorm van een Boom Effect Analyse, zowel als een flora en fauna onderzoek rondom de Wet Natuurbescherming. De uiteindelijke kapaanvraag komt echter niet overeen met de uitkomsten van de boominventarisatie. Ook wordt er niet ingegaan op de adviezen die bij de boominventarisatie gedaan zijn. Daarbij is de ondergrond van de parkeeruitbreiding weinig vooruitstrevend (de waterbergingsopgave komt niet ter sprake). Ten slotte wordt er geen compensatieplan opgesteld, dat vereist is binnen de Verordening Bomen van de gemeente Eindhoven.

Daarom wil TGE even stil staan bij het belang dat de gemeente Eindhoven aan bomen hecht. De Verordening Bomen is opgesteld om het belang van bomen in Eindhoven te benadrukken voor onder andere klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en leefbaarheid. Op het huidige parkeerterrein verwachten wij dat klimaatadaptatie de grootste uitdaging is. Er is geen schaduw, wat het terrein tot een zeer onaangename plek kan maken in de zomer. Mens (en dier) zullen er, ook buiten de zomer, niet graag verblijven.

Het parkeerterrein grenst daarbij aan een stukje natuur midden op de vliegbasis. Gemeente Eindhoven streeft in hun Groen Beleidsplan ernaar om alle groengebieden in Eindhoven te verbinden. Het huidige plan doet het tegenovergestelde, namelijk het verder isoleren van dit stukje bos.   

Al met al wil Trefpunt Groen Eindhoven graag aanraden de onderliggende vraag voor de parkeeruitbreiding integraler te bekijken. Er zijn veel goede redenen om te investeren in een toekomstbestendig parkeerterrein. Een parkeerterrein waar volop plek is voor bloeiende beplanting, de juiste verlichting en waar ook nog meerdere functies samenkomen kan een aanwinst zijn voor zowel de stad, als de instelling. Het draagt bij aan het welbevinden van de bezoekers, imagoverbetering en kan zelfs meerder functies waarborgen als verkoeling, waterberging, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Denk qua ingrepen bijvoorbeeld aan:

  • Een rijbaan van versterkt gras of waterdoorlatende bestrating;
  • Parkeervakken met halfverharding;
  • Hagen van diverse inheemse soorten;
  • Een diversiteit aan inheemse soorten bomen, struiken en vaste planten en zaden.

Conclusie

TGE staat negatief tegenover de kap van de bomen. Het druist in tegen de gemeentelijke Verordening Bomen, en het Groen Beleidsplan. We raden aan om het parkeer-vraagstuk integraler te bekijken om zo op meerdere vlakken meerwaarde te creëren.