Kapadvies Vliegbasis Eindhoven

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Vliegbasis Eindhoven

Het betreft de voorgenomen kap door het Rijksvastgoedbedrijf van 5 vergunning plichtige bomen in een houtopstand langs een parkeerterrein op Vliegbasis Eindhoven. Het parkeerterrein is gelegen op militair terrein, nabij gebouw 484. Het Rijksvastgoedbedrijf wil de bomen kappen voor de uitbreiding van het parkeerterrein.

Parkeerterrein met daarin aangegeven de houtopstand waarbinnen gekapt gaat worden.

Afweging

De oorspronkelijke kapaanvraag was voor 17 bomen. Daarop heeft TGE op 29-12-2020 een negatief kapadvies gegeven. In opvolgende overleggen tussen TGE en het Rijksvastgoedbedrijf bleek dat er slechts 5 bomen hoeven te wijken voor de ingreep. Deze 5 bomen, allen grenzend aan het asfalt, waren in slechte staat vanwege onvoldoende kwaliteit van de ondergrondse groeiplaats. De aanvrager gaat daarom, naast het terugplanten van 5 nieuwe bomen, de groeiplaatsen verbeteren door bodemverbetering toe te passen, zowel als een laag bomengranulaat onder de nieuwe verharding.

De huidige waarde van de 5 bomen (ongeveer €4.000,-) zal daarmee gecompenseerd zijn. De huidige kleine groenstrook is een klein “bruggetje” voor flora en fauna tussen verschillende groengebieden. Mooi dat we die in stand kunnen houden.

Conclusie

Na aanpassing van de kapaanvraag en het compensatieplan, staat TGE positief tegenover de plannen van het Rijksvastgoedbedrijf.