Kapadvies Vonderweg 11

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Vonderweg 11

Aanleiding

Het betreft de kap en compensatie van 12 bomen aan de Vonderweg 11, rond “het karkas”, ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein, inclusief nieuwbouw, infrastructuur en landschapsinrichting. Het gaat om onderstaande bomen:

Afweging

Er waren in het verleden meer bomen aanwezig, maar meerdere bomen en struiken zijn verwijderd voordat de kapaanvraag is ingediend. Zeer onzorgvuldig en kwalijk voor een ontwikkelaar van een dergelijk groot perceel en met een dergelijke centrale ligging. Uit de Boom Effect Analyse blijkt daarnaast dat veel van de bomen schade hebben opgelopen door de reeds uitgevoerde sloopwerkzaamheden. Schade bestaat uit bovengrondse schade aan de kroon, en ondergrondse schade aan wortels door graafwerkzaamheden of door verdichting van de bodem waardoor geen uitwisseling van zuurstof en vocht meer kan plaatsvinden. De restlevensduur van de bomen is daardoor aanzienlijk verminderd.


Afbeelding 2. Plattegrond van het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp met daarin de locatie van de 12 te kappen bomen ingetekend als rode/ oranje bollen. In blauw de Gender die op deze plek weer naar boven gehaald wordt.

Door de slechte conditie van het bomenbestand, en de voorgenomen grondroerende werkzaamheden zal de conditie en hierdoor de levensverwachting van de bomen verder afnemen.

Afbeelding 3: Boom nummer 3, Catalpa bignonioides (links) en boom nummer 12, Ace rpseudoplatnus (rechts).

Compensatieplan

De 12 bomen zijn getaxeerd en hebben een waarde van 29.500 EUR. In de kapaanvraag wordt naar voren gebracht dat dit gecompenseerd wordt met de aanplant van 15 nieuwe bomen van de volgende soorten:

o 5 stuks Quercus robur, code Qro-1, maat 35-40 cm;

o 1 stuks Quercus petraea, code Qp, maat 20-25 cm;

o 2 stuks Robinia pseudoacacia, code Rp, maat 35-40 cm;

o 6 stuks Liquidambar styraflua, code Ls, maat 20-25 cm;

o 1 stuks Pterocarya frasinifolia, code Pf, maat 35-40 cm.

Gezien het feit dat er bomen gekapt zijn voordat de kapaanvraag is ingediend, en gezien het feit dat alle bomen pas getaxeerd zijn nadat zij door werkzaamheden onherstelbaar beschadigd zijn, is dit voorstel niet passend. Er gaan volwassen bomen verloren waarvan meerdere met een zorgvuldige omgang behouden hadden kunnen blijven. Het zal jaren duren voordat de waarde voor de leefomgeving, hittebestrijding, waterbuffering, biodiversiteit, CO2 vastlegging etc, weer is teruggekeerd.

Anderzijds hebben we een landschapsplan gezien behorende bij de locatie die vooruitstrevender is dan de compensatie in de kapaanvraag. Er is wel degelijk een landschapsontwerp, er komen struiken en vaste planten, en er worden zo’n 50 nieuwe bomen geplant (zie afbeelding 3).

Afbeelding 4. Landschapsplan op de locatie

Vanuit omwonenden is het verzoek gekomen om in ieder geval weer een Trompetboom op te nemen in het compensatieplan. Deze soort is hetzelfde als de huidige boom nummer 3, en werd door hen zeer gewaardeerd.

Conclusie

Hoewel in onze ogen de kapaanvraag tekort schiet, gaan we akkoord met de aanvraag vanwege de context van het landschapsplan. Wel het verzoek om in het plan in ieder geval een Catalpa bignoniodes te verwerken, als tegemoetkoming aan omwonenden die veel waardering hadden voor deze boom in het huidige plangebied.