Kapadvies Vredeoord

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Vredeoord Het advies luidt: positief Het betreft de kap en verplant van 65 op het terrein ‘Vredeoord’ voormalig Philipsterrein.

Aanleiding

Woningbouwvereniging Sint Trudo heeft het voormalige Philipsterrein verworven voor het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. [caption id="attachment_1113" align="alignnone" width="450"] Op deze foto is het braakliggende terrein te zien waarop St. Trudo haar woningen wil bouwen. Het project begon in 2011 en wij zijn gekend in alle fasen van de ontwikkeling. Het resultaat is een zeer groene wijk met een ecologische verbinding.[/caption]

Afweging

Voor de ontwikkeling moeten 53 bomen gekapt worden en 12 verplant. De ‘pluk’ bomen aan de weg Vredeoord (Grote Beek) blijft nagenoeg intact. Ook het groene terrein, midden links op de foto blijft grotendeels behouden. Er is veel moeite gedaan om het waardevolle groen te sparen dan wel te verplanten. Hierdoor beantwoord deze kap aan de voorschriften ‘Bomenverordening 2015’. Zeker de groene inrichting van de wijk maakt deze kapaanvraag acceptabel.

Compensatie

De te kappen bomen, 53 in getal, vertegenwoordigen een waarde van ~95.000 euro. De herplant bevat 770 bomen met een waarde van 306.000 euro. Onder dit advies vindt u de details.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap, Eindhoven krijgt er een zeer groene wijk bij. Joop van Hout