Kapadvies wegenaansluiting de Schakel

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies wegenaansluiting de Schakel

Aanleiding

Het betreft de kap en compensatie van 17 kapvergunning plichtige houtopstanden in de berm langs de Schakel ten behoeve van de aansluiting van de wegenstructuur Eindhoven Noordwest op de Schakel. Het gaat om 1 solitaire walnotenboom “Juglans regia”, en daarnaast een bosschage met 16 spontaan opgekomen en uitgegroeide houtopstanden van de soorten Salix caprea (boswilg) en Betula pendula (ruwe berk). De spontane opslag heeft een leeftijd van zo’n 15 jaar. Locatie staat weergegeven in afbeeldingen 1 en 2.

Afbeelding 1. Planlocatie met locatie van te kappen bomen in de oranje cirkel. In donkerrood is de locatie van het geplande fietspad, en in grijs de nieuw geplande wegenstructuur.

Afbeelding 2. Situatie met links de walnoot, en rechts de bosschage.

Afweging

In een vorig stadium hebben wij advies gegeven over de kap en compensatie van andere bomen rond de locatie ten behoeve van dit deel van de wegenstructuur Eindhoven Noordwest: Kapadvies Mispelhoefstraat - Stichting Trefpunt (trefpuntgroeneindhoven.nl). Nu het definitief verkeerskundig ontwerp voor het laatste onderdeel van fase 3 gereed is, bleek dat de huidige 16 bomen ook onder invloed staan van het ontwerp. Op de plek van de bomen moet een fietspad en kabels- en leidingenstrook komen. Voor de walnoot was nader onderzoek nodig of deze behoudenswaardig was, bleek uit het vorige onderzoek. Daaruit is gebleken dat de boom door holtes en stamscheuren een risico vormt voor de omgeving. Handhaven is daarom onverantwoord.

Compensatie

De bomen hebben een lage monetaire waarde, en komen bij elkaar uit op 1590,- EUR. In het kader van de gemeentelijke Verordening Bomen 2021 dient dit bedrag aan bomen gecompenseerd te worden. Voorstel was om rondom het fietspad in de groenstrook weer soorten als vuilboom, boswilg, acer campestre en onderbeplanting terug te brengen. Daarop heeft TGE voorgesteld om ook te kijken naar de bomen die geplant gaan worden langs de nieuwe weg, en die te voorzien van onderbeplanting. Bij sommige bomen is onderbeplanting beperkt mogelijk vanwege de noodzaak voor vrij zicht vanaf de rijbaan. Bij andere bomen zou onderbeplanting wel passen. Onderbeplanting rondom bomen houdt de bodem en de bomen vitaler doordat blad kan blijven liggen om de bodem te voeden. Daarbij verbetert het de waterhuishouding, is het ecologisch waardevoller omdat veel (zang)vogels en kleine zoogdieren juist leven in de tussenlaag, en voorkomt het schade van maaimachines aan de stamvoet van de bomen. Met de gemeente is daarom afgesproken dat nog bekeken wordt of onderbeplanting aangebracht kan worden, met name op de locatie aangegeven in roze op afbeelding 3. Desnoods kan geput worden uit het gemeentelijke Bomen Compensatie Fonds, waarin tijdens een eerdere fase van kap voor de wegenaansluiting geld gestort is. Een eerste voorstel voor Gelderse roos, kruipwilg en rode bes zijn inderdaad mooie soorten om toe te passen.

Afbeelding 3. Planlocatie met in roze de locatie waar onderbeplanting zou passen.

Conclusie

Wij zien de noodzaak van kap in het stedenbouwkundige plan, maar zijn tegelijkertijd altijd op zoek naar haakjes om versteende gebieden als het GDC in Acht te vergroenen. We adviseren om de vegetatie die niet hoeft te wijken vanwege het fietspad vooral te laten staan, en om voor de compensatie ook te kijken naar mogelijkheden voor onderbeplanting rondom de geplande bomen langs de nieuwe weg. Eventueel kan het Bomen Compensatie Fonds aangewend worden voor financiële middelen. Daarover blijven we graag in gesprek.