Kapadvies Willemstraat 21 en 23

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Willemstraat 21 en 23

Aanleiding

 

Er worden 37 studio's, 12 appartementen en 2 commerciële ruimten aan de Willemstraat 21-23 te Eindhoven gerealiseerd. Om het nieuwbouwproject mogelijk te maken moeten een aantal bomen worden gekapt en dient er als onderdeel van de kapvergunning een compensatie van de bomenkap plaats te vinden conform het beleid van de gemeente Eindhoven.

Een boom effect analyse is noodzakelijk voor bomen 1 t/m 4. Tenzij besloten wordt voor deze bomen een kapvergunning aan te vragen. De buurman kan de projectontwikkelaar machtigen dit te doen. De compensatie van de boomwaarde ligt reeds in et voorgelegde groenplan en is in orde.

Ook voor elke boom die men wenst te behouden op het perceel zelf dient een boom effect analyse ingediend te worden.

Buurbomen kunnen als gevolg van de realisatie van de plannen wellicht niet behouden blijven. Uit de tekst :  “Bijgaand bomenonderzoek is uitgevoerd door Vermeulen Boomadvies op 14 oktober 2022. Hierin wordt melding gemaakt van 12 bomen waarvan er 4 gesitueerd zijn buiten het plangebied (boom 1 t/m 4) maar wel grenzen aan het plangebied.

Deze bomen worden vooralsnog niet gekapt. Ingeval de eigenaren van deze bomen wel willen overgaan tot kap zal een kapvergunning (voor zover nodig) separaat door hen worden aangevraagd en zal compensatie op het eigen terrein plaatsvinden.”

Is behoud van deze bomen mogelijk bij de uitvoering van de bouwplannen? Zo ja hoe zijn de bomen voor lange termijn te behouden. (Het lijkt niet reëel om ze te behouden. De bouwplannen zijn nu een reden om de bomen weg te nemen)

Compensatieplan ziet er mooi uit. Paar opmerkingen: het plan dat ingediend wordt en goed gekeurd wordt zal te zijner tijd maatstaf zijn bij de beoordeling van de geleverde compensatieprestatie.

Aanbevelingen

Hieronder vrijblijvend advies:

De gebruikte maat van de bomen is groot. Vooral voor de Acer saccharinum. Deze boom komt bovendien te staan direct naast een parkeerplaats van hete stenen en auto’s, met weliswaar plukjes gras ertussen maar toch een groot risico.

Grote bomen meer risico op niet aanslaan. Liever kleine bomen en meer investeren in de groeiplaats. De beschrijving van het groenplan toont dat er behoorlijk geïnvesteerd wordt in de groeiplaatsen van de bomen. Deze zijn echter niet meegenomen in de kostenopgave voor de boomcompensatie. Bovendien staan alleen de kosten van de bomen aangegeven, geen groeiplaatsverbetering en ook geen plantkosten.

Oppervlakte groen dat prijsgegeven wordt voor de realisatie van de parkeervoorzieningen wordt gecompenseerd door oppervlakte nieuwe perken.

Uitvoering van compensatie wordt door vergunningverlener beoordeeld na groenaanleg en nog eens drie jaar nadien.  Alle compensatiebomen zijn direct na aanplant kapvergunningsplichtig.

Detail; boomnamen bij plaatjes van groenplan kloppen niet:

Conclusie

 

TGE staat positief tegenover voorgenomen kapaanvraag met inachtneming van alle voorgestelde compenserende maatregelen.

Uitgelichte foto; Bea Straver