Kapadvies Zilveresdoorn achter Edenstraat 45

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Zilveresdoorn achter Edenstraat 45 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van een Acer Saccharinum (zilveresdoorn, no. 75158) in het Anne Frankplantsoen achter Edenstraat 45, horend tot het centrumgebied. De kap is aangevraagd door de gemeentelijke bomenbeheerder. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie en aantasting van de boom, waardoor de boom veel dood hout verliest en een verhoogd risico heeft op stambreuk. Onlangs is al een grote tak uitgescheurd. Zo langs het wandelpad achter de woningen in de Edenstraat is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. De foto’s en plattegrond geven een beeld van de zilveresdoorn (125 cm diameter op 1,30 m) en haar locatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de esdoorn ter plaatse bekeken. De grote wond waar de slecht aangehechte gesteltak onlangs is uitgebroken is zichtbaar op 2 meter hoogte. Tevens is zichtbaar dat ter hoogte van het breukvlak houtrot aanwezig is. Aan de andere zijde groeien twee vruchtlichamen van de randtonderzwam op de stam van de boom. Op 17 augustus is de boom onderzocht door Cobra. Uit dit onderzoek is gebleken dat sprake is van een omvangrijke rotting in de stam waarmee een verhoogd risico optreed op stambreuk. Handhaven van de boom is hiermee onverantwoord. Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de zilveresdoorn op deze plaats veroorzaakt is het een terechte keus de boom te kappen. Trefpunt Groen Eindhoven wenst herplant van een nieuwe esdoorn op locatie. Binnen een zoekgebied van enkele meters rondom de te kappen esdoorn is voldoende licht en ruimte voor een nieuwe boom.

Conclusie

Kap van de zilveresdoorn achter Edenstraat 45 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. TGE wenst herplant van een nieuwe esdoorn in de directe nabijheid van de te kappen boom. Joop van Hout en Lieke Stoffelen