Kapadvies Zilveresdoorn TU/e terrein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Zilveresdoorn TU/e terrein Het advies luidt: positief Het betreft de kap van een Acer Saccharinum (zilveresdoorn, no. 184) op het TU/e terrein nabij gebouw de Zwarte Doos. De kap is aangevraagd door de boombeheerder van de TU/e. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie en zwamaantasting van de boom, waardoor de boom veel dood hout verliest en een verhoogd risico heeft op takbreuk en instabiliteit. Aantasting door de Reuzenzwam verloopt dermate snel dat handhaving niet verantwoord is. De foto en plattegrond geven een beeld van de zilveresdoorn (89 cm diameter op 1,30 meter) en haar locatie.  

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de esdoorn ter plaatse bekeken. Wat opvalt is de sterk verminderde bladbezetting in de kroon wat duidt op vergevorderde aantasting door de Reuzenzwam. Uit het boomtechnisch onderzoek van BTL Bomendienst op 15 augustus j.l. blijkt dat de Reuzenzwam-aantasting dermate snel verloopt dat handhaving niet verantwoord is. De Reuzenzwam is een agressieve schimmel die omvangrijk rot veroorzaakt in de wortels. De stam zelf wordt niet aangetast. Uiteindelijk wordt de boom windworpgevoelig. De boom staat direct langs een drukke wandel- en fietsroute van het TU/e terrein en onder de boom is het terras van de Zwarte Doos gesitueerd. Het risico voor schade aan personen en eigendommen is hiermee groot. De eigenaar van de grond is voornemens de boom te vervangen door een nieuwe zilveresdoorn nabij boomnummers 210 en 211. Op deze manier wordt de boomgroep van zilveresdoorns naast de vijver bij de Zwarte Doos aangevuld.

Conclusie

Kap van de zilveresdoorn op het TU/e terrein is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. Groeiplaatsverbetering ter plaatse van de herplant, zoals het aanbrengen van verrijkte bomengrond, wordt aanbevolen om de nieuw aan te planten boom optimaal te kunnen laten groeien. Joop van Hout en Lieke Stoffelen