Kapadvies zomereik Rachelsmolen Fontys

Resultaat: Positief
Jaar: 2019
Kapadvies zomereik Rachelsmolen Fontys Het advies luidt: positief Het betreft de kap van een zomereik aan de Rachelsmolen ter hoogte van de parkeergarage op terrein Fontys.

Aanleiding

Fontys wil de ingang van het terrein verleggen van de Kennedylaan naar de Rachelsmolen. De reden is dat infrastructuur van de Kennedylaan met betrekking tot de campusingang niet bijzonder geschikt is. Deze toch al overbelaste weg zorgt niet voor een goede doorstroming voor het bereiken of verlaten van de campus.

Afweging

Een goede verkeersdoorstroming voorkomt filevorming en daardoor minder vervuiling van de lucht. Bovendien zorgt de nieuwe ingang voor het vrijkomen van ongeveer 150 meter bestrating die Fontys open en groen wil invullen. Hier is een afweging ten koste van de boom snel gemaakt.

Compensatie

De waarde van de boom is vastgesteld op 1.211 euro. Om dit te compenseren worden drie zuilbeuken aangeplant maat 20-25 cm met grondverbetering. Totale kosten herplant 6.750 euro. Op bovenstaande tekening is de zomereik verbeeld als een rood kruis, de herplant als drie bolletjes. Foto links, de parkeerplaats wordt onthard, foto rechts de bewuste boom.

Conclusie

Met het vervangen van de zomereik door drie zuilbeuken is er op termijn sprake van groenwinst. Tel daarbij op de grote hoeveelheid ontharding en minder luchtverontreiniging dan kunnen we spreken van een ideale vergunning. Joop van Hout Lieke Stoffelen