Kapadvies Zwaanstraat fietspad

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Zwaanstraat fietspad Het advies luidt: negatief Het betreft de kap van 12 à 13 bomen aan de Zwaanstraat. De bomenkap moet het mogelijk maken om het bestaande fietspad te verbreden en zodoende in twee richtingen te kunnen gebruiken.

Afweging

Een goede fietsverbinding staat hoog in het vaandel van TGE. Hiervoor bomen kappen lijkt op een vals dilemma. TGE heeft bij een bezoek de situatie goed in ogenschouw genomen. Als het fietspad een dubbele breedte zou krijgen (richting Strijp R) dan zouden er hooguit vier bomen het veld moeten ruimen. Mocht het fietspad in het ontwerp een lichte knik krijgen dan zou nog een fikse boom uitgespaard kunnen worden. Ook als we de breedte van de ‘Slowlane' als uitgangspunt nemen dan geeft de kap van drie à vier bomen meer dan voldoende ruimte om een dergelijk fietspad te realiseren.

Conclusie

Als er zorgvuldiger gekeken wordt dan is zowel de verbreding mogelijk als het sparen van een negental bomen. We adviseren om deze (her)overweging te maken. Joop van Hout