Kastanjes Neckerspoel

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Kastanjes Neckerspoel 16 maart 2017 Het betreft de kap van twee rode kastanjebomen aan de noordzijde van Neckerspoel. De kap is aangevraagd door de projectleider verkeer van de gemeente. Dit in verband met een nieuwe OV-concessie die vraagt om aanpassing van de bufferplaatsen en verlegging van het fietspad aan de noordzijde van Neckerspoel.

Afweging

De twee rode kastanjebomen, beide ca. 40 jaar oud, zijn duidelijk aangetast door de paardenkastanjebloedingsziekte. Op basis van een veldbezoek van TGE wordt de levensverwachting van beide bomen geschat op 5 tot 10 jaar. Het rapport van Cobra bevestigd dit. Ervaring leert dat bomen die eenmaal zijn aangetast door de paardenkastanjebloedingsziekte zich niet meer herstellen. Vroeg of laat zullen deze bomen het loodje leggen. Kap van de twee rode kastanjes om een groene reden is hierom gerechtvaardigd.

Herplant

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de beoogde herplant ter plaatse van de twee rode kastanjes. Er is gekozen voor een iep (Ulmus ‘Homestead’). Door te kiezen voor een grotere aanplantmaat (35-40 cm omtrek) en voor het inplanten van het plantvak met lage (sier)heesters is een groene beeldkwaliteit gauw wedergekeerd. Omdat de bodem op dit moment zeer schraal is, is groeiplaatsverbetering een goede keuze. Met verrijkte bomengrond krijgt de nieuwe iep de kans op uit te groeien tot een beeldbepalende boom voor Neckerspoel.

Conclusie

De twee rode kastanjes verkeren in een slechte staat. Door het verbeteren van de groeiplaats en het herplanten van een ‘markante’ iep wordt de waarde van deze bomen op locatie teruggebracht en duurzaam veilig gesteld.