Luchthavenweg - Aviation Cosmetics

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Luchthavenweg - Aviation Cosmetics 1 februari 2016 Het betreft de kap van 12 bomen op het terrein van Aviation Cosmetics, luchthavenweg Eindhoven. Het advies luidt: voorlopig negatief.

Afweging

De aanvraag is nodig om meer parkeerplaatsen te realiseren. Nou is het kappen van bomen voor parkeergelegenheid per definitie al een twijfelachtige reden voor kap. Als we de Nota; Niet Kappen tenzij… raadplegen moet er al een wettelijke bepaling aan ten grondslag liggen, de zogenaamde parkeernorm. Nu de aanvrager van plan is enkel de bomen financieel te compenseren stellen we vast dat genoemd groen definitief verdwijnt op deze plek. Mocht een kapvergunning verleend worden zal bij bezwaar deze niet standhouden. Reden om voorlopig de afgifte aan te houden.

Compensatie

In het plangebied, maar ook op de beoogde parkeerplaats zijn – naar mening van TGE – voldoende plekken om een adequate compensatie uit te voeren. De waarde die de huidige bomen bezitten is vastgesteld op  ~€ 23.000. Afhankelijk van de soort en grootte kunnen hier tussen de 20 en 30 nieuwe bomen voor aangeplant worden. Mocht om welke reden dan ook geen herplant mogelijk zijn dan vragen wij dat gemotiveerd te vermelden in uw aanvraag. Ten slotte zal de rechter bij een eventueel bezwaar dezelfde vraag stellen aan de hand van het zorgvuldigheidsbeginsel (AwB).