Mathildelaan bij PSV-stadion

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Mathildelaan bij PSV-stadion 17 mei 2016 Het betreft de kap 58 populieren aan de Mathildelaan in een driehoekige groenstrook.

Afweging

De aanvraag komt van de afdeling beheer van de gemeente Eindhoven. De bomen zouden dermate slecht zijn dat kap de enige verantwoorde manier is om de veiligheid te garanderen. Op 12 mei heeft TGE een veldinspectie gehouden en geconstateerd dat het merendeel van deze bomen takbreuk vertoont en sommige afstervend zijn. Het vervangen van de bomen is hier op zijn plaats.

Compensatie

Het betreft hier een groene reden waarvoor een herplant aangeboden is. De herplant zou idealiter moeten bestaan uit hetzelfde aantal bomen, liefst een meer duurzame soort. TGE stelt voor de iep, eik, beuk, plataan of es in deze groenstrook te herplanten.