Mispelhoefstraat 19

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Mispelhoefstraat 19 7 juni 2016 De kap 14 bomen aan de Mispelhoefstraat 22.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft al eerder advies gegeven over deze kapaanvraag. In 2011 is hier een positief advies over gegeven. De afweging blijft dezelfde, de bomen mogen gekapt worden.

Compensatie

De 14 bomen vertegenwoordigen een waarde van € 23.607. De aanvrager weigert een herplant uit te voeren terwijl er in de ogen van TGE ruimte voor bestaat. Gelet op het feit dat er in de omgeving voldoende ruimte is adviseren wij de boomwaarde ad 23.607 euro geheel ten gunste te laten komen aan het Boomcompensatiefonds