Mispelhoefstraat/Weijerbeemd

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Mispelhoefstraat/Weijerbeemd 20 januari 2017 Het betreft de kap 101 bomen langs de Mispelhoefstraat ter hoogte van de Weijerbeemd. De kap is nodig voor de ontwikkeling van een overslagbedrijf.

Afweging

Er is door Van Helvoirt Groenprojecten een inventarisatie uitgevoerd. Afgezien van de tien dode bomen is het totaal aan te kappen bomen 101. Op 17 januari j.l. is een veldbezoek gebracht aan het perceel. Het resultaat hiervan kan het best in drie delen verwoord worden.

De matrix van schietwilgen:

De bomen zijn alle schietwilgen die in een vierkantverband zijn aangeplant. De kwaliteit is op een enkel boom na belabberd. Het leeuwendeel is door grazers aangevreten en de kronen bestaan uit veel dood hout en takbreuk. Kappen en compenseren is een prima optie.

De bomen naast de spoorlijn:

Hier is de kwaliteit van de bomen aanmerkelijk beter. De rode beuk is monumentaal en de twee inlandse eiken zijn een sierraad voor de omgeving. De berken en esdoorns hebben een normale kwaliteit en zijn het behouden waard. Het advies is behoud zo veel mogelijk bomen maar in alle geval de eiken en de beuk.  Met de aanvrager is overeenstemming om de beuk en eiken te behouden en uit de aanvraag te halen.

De overige bomen:

Helaas moeten we constateren dat de inventarisatie niet zorgvuldig is uitgevoerd. De Italiaanse populier komt driemaal voor in het gebied en ontbreekt op de inventarisatielijst. Een wilg met een geschatte omtrek van 200 cm ontbreekt ook op de lijst. Verder troffen we een kleine bossingel aan bestaande uit 10 bomen. Waarschijnlijk vallen deze net buiten de plangrens maar zullen onder invloed komen staan van de komende bouw. (Hydrologisch een BEA zou gewenst zijn). Naar onze inschatting zijn vrijwel alle bomen vanwege de waterstand (freatisch vlak nadert hangwater of komt aan het oppervlak) in een slechte conditie, daardoor vervangbaar.

Compensatie

De compensatie is ons niet bekend. De waarde wel zijnde € 45.000. Nu de eiken en de beuk verdwijnen echter de Italiaanse populieren en wilg erbij komen willen we vasthouden aan dit bedrag. Verder is ons advies dit bedrag gelabeld in het Bomencompensatiefonds te storten.