Nachtegaallaan 11

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Nachtegaallaan 11

Het advies luidt: positief

Het betreft de voorgenomen kap van een zilveresdoorn (Acer Saccharinum) in de achtertuin van de woning aan de Nachtegaallaan 11 (Villapark / De Laak). Na het uitbreken van grote takken heeft de eigenaar een boomtechnisch onderzoek laten uitvoeren naar de conditie en levensverwachting van de boom door DeJa Treeworks. Dit heeft de eigenaar doen besluiten uit veiligheidsoverweging een vergunning aan te vragen voor het kandelaberen en eventueel kappen van de boom. Daar waar de boom dicht op de naburige woningen staat is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. Onderstaande foto’s geven een beeld van de zilveresdoorn (563 cm omtrek op 1 m hoogte, ~120 jaar oud) en haar locatie.

In eerste instantie wordt geprobeerd de boom met 50% te kandelaberen waarmee het de beeld kwalitatieve- en ecologische waarde van de boom zo lang mogelijk bewaard kunnen blijven. Indien blijkt dat de aantasting dermate groot is dat de levensverwachting < 5 jaar is zal de uitvoerder volledig tot kap overgaan. Kandelaberen krijgt echter de voorkeur. 

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de situatie bestudeerd. De zilveresdoorn verkeert zichtbaar in een slechte conditie. De boom bevat veel dood hout en beperkte vertwijging. Op de stam zijn bovendien de vruchtlichamen zichtbaar van de Aurantiporus Fissilis, een zwam die witrot in het hout veroorzaakt. Witrot breekt de lignine, de eigenlijke houtstof, in het hout af in een proces dat ligninolyse genoemd wordt en waarbij de lignine in glucose eenheden wordt omgezet. Door witrot aangetast hout verandert door het enzym ligninase in een witte, sponzige, vezelige substantie die makkelijk uit elkaar valt. Witrot vernietigd duidelijk de structuur van het hout in tegenstelling tot bruinrot waar die structuur ogenschijnlijk bewaard blijft. Gewapend met deze kennis concludeert TGE dat de boom zich helaas niet zal herstellen van de zwamaantasting. De conditie van de boom zal verder teruglopen.  Gelet op de locatie van de aantastingen is het uitbreken van omvangrijke gesteltakken reëel. Met het oog op de toenemende gevaarzetting is het noodzakelijk hier in te grijpen. 

Trefpunt Groen Eindhoven steunt het voorstel om eerst te proberen de boom met ca. 50% te kandelaberen om daarmee een veilige situatie te kunnen waarborgen én tegelijk de beeldkwalitatieve- en ecologische waarde zo lang mogelijk te kunnen bewaren. Mocht de boom, op lange of korte termijn, volledig gekapt worden zal er een nieuwe boom worden geplant die tot volle wasdom kan uitgroeien. 

Conclusie

Het kandelaberen, en op termijn kappen, van de zilveresdoorn in de achtertuin van Nachtegaallaan 11 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen