Kapadvies Essen Nuenenseweg 1

  • categorie:
  • datum: 5 februari 2020

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 13 bomen op het terrein van Lunetzorg, Nuenenseweg 1 (Landgoed Eckartdal). De kap is aangevraagd door de coördinator Groen van het landgoed vanwege de slechte conditie waarin de bomen verkeren. De betreffende bomen zijn door Van de Wouw boomverzorging in beeld gebracht. Lunetzorg is voornemens de...

Lees meer
Filter
Advies Paraplubestemmingsplan waterberging 2020

  • categorie:
  • datum: 29 januari 2020

Het advies luidt: Positief In dit paraplubestemmingsplan wordt de regeling inzake een uniforme en dynamische waterbergingsopgave juridisch planologisch verankerd. In de loop van de tijd zullen deze regelingen bij de komende actualisaties van de onderliggende bestemmingsplannen worden meegenomen waardoor de werking van dit paraplubestemmingsplan uiteindelijk vervalt. Aanleiding Klimaatadaptatie...

Lees meer

Advies bestemmingsplan V Kerkdorp Acht 2007 (herziening)

  • categorie:
  • datum: 29 januari 2020

Het advies luidt: Positief Op 8 juli 2019 heeft Trefpunt Groen Eindhoven advies uitgebracht op het concept bestemmingsplan ‘V Kerkdorp Acht 2007’ dat een uitbreiding mogelijk maakt van de bestaande woonwagenlocatie aan de Alblasstraat in Kerkdorp Acht. Mede naar aanleiding van opmerkingen van Trefpunt Groen Eindhoven op dit bestemmingsplan zijn in overleg enkele wijzigingen voorgesteld....

Lees meer

Kapadvies Airbornelaan

  • categorie:
  • datum: 29 januari 2020

Het advies luidt: positief   Het betreft de kap en compensatie van 34 bomen, haagbeuken, kastanjes en berken, om de herinrichting van de Airbornelaan (tussen Kosmoslaan en rotonde Mercuriuslaan) mogelijk te maken. Aanleiding In het kader van groot onderhoud zal de Airbornelaan (Woensel Noordoost) worden heringericht. Het profiel zal verkeersveiliger worden ingericht en veel aandacht...

Lees meer