Parklaan 32

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Parklaan 32 27 april 2016 De aanvraag betreft de kap van vier bomen op het perceel aan de Parklaan 32. Dit perceel wordt verkaveld waarna er een nieuwe woning wordt gebouwd. Voor de bouw moeten enkele bomen wijken.

Afweging

De bomen in de wijk “Villapark” genieten een bijzondere bescherming om de groene uitstraling van de wijk te behouden. In onderhavig geval zal – ondanks de kap – het groenbeeld niet aangetast worden. Het perceel kenmerkt zich door een omzoming met veel groen. Door dit groen wordt de woning aan het straatbeeld onttrokken. Voor de nieuwe woning is een plek gekozen waar geen bomen staan. Alleen voor de inrit en de garage moet het bestaande groen wijken. Een inpassing zoals de nota Niet Kappen Tenzij… nastreeft. Voor de garage moeten boom 18 en 19 gekapt worden, respectievelijk een appelboom en een valse kers. De kers is nagenoeg dood, de appelboom is zeer slecht en nauwelijks te vinden tussen de belendende bomen. Kap met een groene reden is op zijn plaats. Voor de oprit staan een hulst en een taxus (nr 20 en 21) in de weg. De bomen staan elkaar duidelijk in de weg waarbij de taxus het beeld bepaalt. Deze bomen vallen duidelijk wel onder een rode reden.

Compensatie

Op de adviesaanvraag staat geen herplantplan. TGE wil het groen in de wijk behouden en stelt voor de bomen 20 en 21 met een waarde van € 1.600 te compenseren door twee bomen op het terrein te planten. Gelet op de hoeveelheid groen passen ‘slanke’ bomen enkel nog in de tuin. Hierin adviseren wij twee Taxus baccate fastigiata te planten met een minimale hoogte van 2,5 meter. Nota bene. Tijdens het veldbezoek troffen we een Italiaanse populier aan van ongeveer 15 meter hoog. De stam is zeer zwaar aangetast door bruinrot, bij harde wind is er een grote kans dat deze boom op het huis van de buren valt. Meld dit aan de eigenaar!