Pastoor Peetersstraat 180

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Pastoor Peetersstraat 180 12 december 2016 Het betreft de kap van 1 boom aan de Pastoor Peetersstraat 180, voor de Eindhovense Muziekschool.

Afweging

De boom vormt het begin (of eind) van een rij volwassen platanen, ongeveer 60 jaar oud, in de Pastoor Peetersstraat. In de aanvraag staat dat de boom moet wijken in verband met een verbouwing. Verder is een tekening bijgevoegd waaruit blijkt dat na de verbouwing de boom heel dicht bij de nieuwe gevel staat. Vanuit de nieuwe bomenverordening mag de boom gekapt worden mits… (Eerder was het adagium Niet kappen tenzij…) Dit mits houdt in dat er geen alternatieven bestaan of dat het maatschappelijk gezien een noodzaak is. Als we een aanname doen dat de verbouwing bedoeld is voor meer ruimte te creëren , waarom wordt deze aan de voorzijde gepland? Naast het gebouw is een ongebruikte ruimte van zo’n 5 meter breed en 10 meter diep. Hier kunnen 3 bouwlagen gerealiseerd worden. Is er aan de achterzijde nog ruimte? Door een uitbreiding te plannen aan de voorzijde betreed je de openbare ruimte in één van de weinige groene lanen in dit gebied? Graag hadden wij hier een advies over gegeven.  Trefpunt Groen Eindhoven is met deze aanvraag onaangenaam verrast. De nieuwe boomverordening wordt nu met voeten getreden. Omdat een kapvergunning onder de AwB valt, geldt hier ook het zorgvuldigheidsbeginsel. Op grond van Artikel 3.2;  Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Er valt weinig af te wegen we hebben te maken met een fait accompli. Noch de bomenverordening noch de wet is hier gevolgd. Bovenal is de mening van Trefpunt Groen Eindhoven dat het laanbeeld intact moet blijven.

Compensatie

Zou er van compensatie sprake zijn dan moet de waarde van de boom, een plataan, met een factor vijf (5 X € 8.360) vermenigvuldigd worden vanwege het centrumgebied. Wellicht een overweging de verbouwing te herzien.

Resumé

Het positief adviseren op een kapaanvraag waarbij je van tevoren weet dat een uiteindelijke vergunning nooit standhoudt zou een slecht advies zijn.  Wij adviseren een heroverweging van de verbouwing.