Philips Lightning Mathildelaan

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Philips Lightning Mathildelaan 11 april 2016 Het de kap van 1 boom, een plataan aan de Mathildelaan. Terloops wordt in de aanvraag vermeld dat er ook vijf haagbeuken verplant gaan worden. Wij willen erop wijzen dat hiervoor ook een vergunning nodig is.

Afweging

De reden van de kap ontbreekt. Met een beetje fantasie zou de boom in de weg staan bij de in- en uitrit van het terrein van (voormalig) Philips Lightning. Mocht dit laatste het geval zijn adviseren wij een andere ingang te zoeken of deze enkelvoudig te maken. Bovenal gaat het hier om een volwassen plataan van ~75 jaar oud die in zeer goede conditie verkeert en in hoge mate het groenbeeld bepaald in de Mathildelaan c.q. het centrumgebied. Voor de weigering van een kapvergunning kunnen nagenoeg alle weigeringsgronden worden ingezet. De nog altijd vigerende kapnota Niet kappen tenzij… verbiedt de kap van deze boom. Ook gronden waarom de boom gekapt moet worden ontbreken alsmede de alternatieven die een kap zouden rechtvaardigen. Ironisch genoeg worden er vele euro-tonnen besteed om het centrumgebied te vergroenen en thans zou een boom gekapt worden met een intrinsieke waarde van € 37.500?

Resume

Een af te geven kapvergunning is kansloos bij een bezwaar. Het boombeleid van de gemeente Eindhoven richt zich juist op het behoud van dit soort grote bomen, zeker in het centrumgebied.