Reactie bestemmingsplan Mascagnistraat

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie bestemmingsplan Mascagnistraat

Aanleiding

Het plangebied betreft twee onderdelen: één jongerencentrum & het wooncomplex bestaand uit 28

tweekamerwoningen. Het wooncomplex is te typeren als een vluchtcomplex, de technische kwaliteit is zeer slecht en de woonduur beperkt. Het complex kampt met achterstallig onderhoud en is technisch op. De bungalows zijn gedateerd en niet meer goed te renoveren. Beide complexen hebben technische problemen en zijn gedateerd. Daarnaast missen de woningen en het jongerencentrum de binding met de aangrenzende buurten en groen structuren. Ze zijn niet aangemerkt als cultuurhistorisch en vormen gezamenlijk een verstoring in de huidige stedenbouwkundige opbouw. Het gebied heeft nu geen verblijfskwaliteit.

Het plangebied ligt in het zuidwestelijke deel van de gemeente in het stadsdeel Gestel in de wijk Genderdal. Het plangebied wordt in grote lijnen begrensd door het afwateringskanaal Eindhoven aan de oostzijde, de Galuppistraat aan de noordzijde, de Mendelssohnlaan aan de oostzijde, amusementscentrum Jump XL aan de zuidoost zijde en Smetanalaan/Boccherinilaan aan de zuidzijde.

Afbeelding 1: het plangebied

Bij de groen inrichting is TGE keurig vanaf het begin van het proces betrokken geweest. Het beplantingsplan zag er in eerste instantie al prima uit, met o.a. veel aandacht voor groen met een hoge waarde aan biodiversiteit. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van bes-dragende heesters en hagen (o.a. meidoorn). We zijn verheugd te zien dat er nog een aantal van onze adviezen zijn verwerkt zoals bijvoorbeeld het toepassen van zoveel mogelijk halfverharding. Tevens heeft begin september nog een overleg plaats gevonden over het inpassen van nestkasten voor vleermuizen en mussen. Wij hopen dat deze aanbevelingen nog worden meegenomen in het plan.

Voorts zijn wij te spreken over het verlichtingsplan waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van met name vleermuizen in het gebied. Er wordt gepoogd om een deel van de te verwijderen houtopstanden terug te brengen in het plangebied door middel van houtrillen en bankjes van boomstammen. Omdat aan de kwnatitatieve hoeveelheid groen van 8m2 per woning niet wordt voldaan is er ook nog de toezegging om 50m2 groen aan de gevels aan te brengen. Stichting Struikrovers komt in november bovendien om zoveel mogelijk van de bestaande struiken/heesters e.d. te redden en een nieuwe bestemming te geven. Uiteraard vinden wij dat een fantastisch initiatief.

Conclusie

Al met al steekt dit plan erg goed in elkaar. Trefpunt Groen Eindhoven staat dan ook zeer positief tegenover voorgenomen bestemmingsplan wijziging.

 

Foto: Bea Straver