Reactie bestemmingsplan Schuttersbosch

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie bestemmingsplan Schuttersbosch

Aanleiding

Stichting Woonbedrijf is voornemens om in Schuttersbosch een aantal voormalige kavels opnieuw te ontwikkelen. Het plangebied ligt in het stadsdeel Stratum van de gemeente en wordt in grote lijnen begrensd door de Leenderweg, de Floralaan Oost en het bos van de Stratumse heide en omvat de woonbuurt Schuttersbosch. ln het Schuttersbosch is veelal sprake van woonbebouwing in een bosrijke omgeving.

Afbeelding 1: het plangebied

Afweging

TGE heeft in een eerder stadium contact gehad met Woonbedrijf over deze voorgenomen wijziging. Schuttersbosch heeft een unieke bosrijke uitstraling en voor haar bewoners en voor TGE is het van belang dat deze bosrijke uitstraling behouden blijft en waar mogelijk zelfs versterkt. Woonbedrijf is voornemens om dit unieke karakter inderdaad te behouden. Dit doet zij door onder meer door al het groen openbaar te houden waarbij privé afscherming door middel van schuttingen en hekwerken niet is toegestaan. De nieuwe woningen worden zoveel mogelijk ingepast binnen de bestaande boomstructuren. Verwijdering van houtsopstanden geschiedt alleen indien strikt noodzakelijk. Bij de aanplant van nieuw groen wordt uitsluitend voor inheemse soorten gekozen.

Afbeelding 2: Schematisch groenplan

Uit onze gesprekken met Woonbedrijf blijkt dat zij zeer begaan zijn met het bosrijke en natuurlijke karakter van Schuttersbosch. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat zowel tijdens de bouwfase als daarna met respect voor deze omgeving wordt gehandeld.

Afbeelding 3: Bestemmingsplan Schuttersbos

Conclusie

Al met al steekt dit plan erg goed in elkaar. Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover voorgenomen bestemmingsplan wijziging.

 

Uitgelichte foto: Bea Straver