Reactie op bestemmingsplan Hartje Barrier

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022

Aanleiding en doel van dit bestemmingsplan is de invulling van een locatie aan de Ardechelaan in Woensel met een woongebouw alsmede een nieuw vormgegeven winkelcentrum.

Het project “Hartje Barrier” bestaat uit 55 bestaande woningen, 112 nieuwe woningen (waarbij 14 bestaande woningen worden geamoveerd) alsmede een toevoeging van circa 1.550 m2 detailhandelsfuncties. Het plangebied ligt aan en groene long die een verbinding maakt tussen de Aanschotse Beemden en de Ekkersrijt.

Reactie op bestemmingsplan Hartje Barrier

 

Afbeelding 1: plangebied

 

Afweging

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit gedateerde bebouwing, veel verhard oppervlak en weinig groen.

afbeelding 2: bestemming oud en nieuw

In het nieuwe plan wordt het bestaande winkelcentrum gerevitaliseerd, worden nieuwe woningen toegevoegd en wordt er onthard en extra groen toegevoegd dat aansluit op de eerder genoemde groene long. Zie onderstaande afbeelding voor een impressie.

afbeelding 3

 

Compensatie

Het plan voorziet in 112 nieuwe woningen waardoor er een groenopgave ligt van 895m2. Het plan voorziet echter in toevoeging van 1800m2 groen waarvan 600m2 op het maaiveld en 1200m2 op daken. Wij raden hierbij aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van inheemse bomen en planten die aansluiten bij het Eindhovens beekdallandschap, om zo de lokale biodiversiteit te versterken.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover voorgenomen bestemmingsplanwijziging.