Reactie op Bestemmingsplan II Binnenstad (Wal-Stadhuisplein-Begijnenhof)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Reactie op Bestemmingsplan II Binnenstad (Wal-Stadhuisplein-Begijnenhof)

Aanleiding

De aanleiding voor de wijziging van dit bestemmingsplan is de (her)ontwikkeling van de planlocatie op de hoek van de Wal, Stadhuisplein en Begijnenhof tot een aantrekkelijke ‘hotspot’ voor wonen en werken in het stadshart van Eindhoven.  Het plan bestaat uit de realisatie van maximaal 330 gestapelde woningen en maximaal 15.600 m2 aan commerciële functies zoals een stadskamer, kantoren, horeca, zakelijke dienstverlening en onderwijs.

De oorspronkelijke bebouwing is inmiddels grotendeels gesloopt. De overige bebouwing zal later, in fases, worden gesloopt.

De geplande nieuwbouw, genaamd Citywall, komt ter plaatse van het voormalige ABN AMRO-gebouw aan de Wal, het voormalige MO-TIO gebouw aan het Stadhuisplein en het huidige TIO-gebouw aan het Begijnenhof. Citywall zal ruimte bieden aan maximaal 330 huurappartementen. Minimaal 30 appartementen zullen sociale huurwoningen worden. Daarnaast zal op de begane grond een stadskamer met maatschappelijke functies, evenementen en vergader- en congresfaciliteiten gerealiseerd worden.

 

 

Afweging

 

Groen

Het groenplan draagt bij aan de vergroening van de binnenstad en bevat onder andere de realisatie van daktuinen, een groene openbare ruimte met verschillende beplantingen en gevelbeplanting. Ook de loggia’s aan het Stadhuisplein worden van groen voorzien. Er wordt tenminste 4.201 m2 aan groen gerealiseerd, dat voldoet aan het uitgangspunt van ten minste 8 m2 per woning en 10% van de totale vloeroppervlakte uit het bestuursakkoord.

 

Bomen

In het plangebied zijn 29 bomen aanwezig. De platanen op het stadhuisplein verkeren in een slechte staat en kunnen niet duurzaam behouden worden. Ze worden echter gecompenseerd. We zien bij de vergunningsaanvraag voor de kap van deze bomen graag een compensatieplan met inheemse bomen.

Daarnaast blijkt uit de eerste Boom Effect Analyse, daterend van januari 2023, het aantal mogelijk te verplaatsen bomen meer dan in de laatste Boom Effect Analyse, daterend van september 2023. De reden hiervoor is ons onduidelijk. We zien deze beredenering voor deze wijziging graag in de aanvraag van de kapvergunning.

 

Flora en Fauna

Uit het Flora en Fauna onderzoek blijkt dat de aanwezige vogels, niet vliegende zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen, vissen en planten naar verwachting niet zullen worden verstoord door de werkzaamheden. Nadere inventarisatie naar deze soorten is daarom niet nodig.

Wel is de aanwezigheid van vleermuizen in de openliggende spouwmuren niet uitgesloten. Hiervoor dient een extra controle uitgevoerd te worden. Hier dient rekening mee gehouden worden tijdens de werkzaamheden. Daarnaast mogen er geen werkzaamheden verricht worden tijdens het broedseizoen om aanwezige vogels zo min mogelijk te verstoren.

In het nieuwe plan zien we uitgebreide voorzieningen om flora en fauna te ondersteunen. Er zijn vleermuiskasten, nestkasten voor de roodstaart, gierzwaluwen, huismussen en andere vogels opgenomen in het plan.


 

Conclusie

Deze bestemmingsplanwijziging biedt de mogelijkheid om deze locatie te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen. Het uitgebreide groenplan ziet er veelbelovend uit en het gehele plan bevat diverse klimaat adaptieve maatregelen, waaronder groene gevels, daktuinen en sedumdaken met zonnepanelen en windturbines. Wij stemmen in met de bestemmingsplanwijziging.