Reactie op Bestemmingsplan III Woensel buiten de Ring I 2017 (Gen. de Collaertpad 2 - Gen. Coenderslaan 50)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie op Bestemmingsplan III Woensel buiten de Ring I 2017 (Gen. de Collaertpad 2 - Gen. Coenderslaan 50)

Aanleiding

Op de voormalige locatie van de basisschool en scouting aan generaal de Collaertpad en generaal Coenderslaan zijn er plannen om een solidair appartementencomplex te bouwen voor 36 woningen. Aangezien de bestemming op dit moment nog maatschappelijk is, is er de aanvraag om het plangebied (zie afbeelding 1), wat op dit moment een parkachtige uitstraling heeft (zie afbeelding 2) en waarin een fors aantal waardevolle bomen staan, een gecombineerde bestemming van wonen en groen te geven (zie afbeelding 3).

Afbeelding 1

afbeelding 2

Afbeelding 3

 

Afweging

Van de 31 aanwezige bomen in het plangebied kunnen er 3 niet gehandhaafd blijven. De overige 28 te behouden bomen zullen volgens het planvoornemen op een duurzame wijze beschermd worden. De 3 te vellen bomen worden teruggebracht in het plangebied in de vorm van bijvoorbeeld houten bankjes.

Daarnaast is het in planvoornemen de ambitie uitgesproken om naast de verplichte compensatienorm van in dit geval 288m2, nog 3278m2 extra groen aan te planten. Zowel op het maaiveld, als op daken.

Ook op het gebied van duurzaamheid zit het planvoornemen goed in elkaar, zoals het gebruik van zonnepanelen, maar ook goede fietsvoorzieningen. De vereiste parkeervoorzieningen worden voorzien van grasklinkers, wat tezamen met de groene daken en de wadi voor broodnodige waterretentie zorgt.

Compensatie

Zoals toegezegd wordt er bij onderhavig planvoornemen in totaal 3566m2 groen aan het plangebied toegevoegd. Dit zal voornamelijk bestaan uit heesters en kruidenrijke grassen op het maaiveld en  groene terrassen en sedum daken daarboven. Wij adviseren om daarbij zoveel mogelijk inheemse soorten te gebruiken, die aansluiten bij het beekdallandschap.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief over een wijziging van  de bestemming maatschappelijk naar groen + wonen op dit plangebied. Met name de expliciete toezegging op het duurzaam behoud van bomen, óók tijdens de bouw, is voor ons uiteraard erg belangrijk. Wij zijn van mening dat dit plan daarin voorziet en daarnaast nog een extra duurzaam en ecologisch waardevolle bijdrage kan leveren aan de directe omgeving.