Reactie op bestemmingsplan Stratum binnen de ring II (Stratumsedijk)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie op bestemmingsplan Stratum binnen de ring II (Stratumsedijk)

Aanleiding

 

Door de toenemende vraag naar woningen in met name de binnenstad is er het voornemen om het plangebied te transformeren van enkelbestemming maatschappelijk naar een combinatie van wonen, werken en maatschappelijk. Het plangebied ligt in het zuidelijke deel van het centrum van de gemeente en wordt in grote lijnen begrensd door de P.Czn. Hooftlaan (noorden), de Stratumsedijk (oosten), de Bomanshof (zuiden), de Vondellaan (zuid-westen) en de Tesselschadelaan (westen). De bestaande kantoorpanden worden, met uitzondering van het Diagnostiek voor U-pand (DvU), ten behoeve van de ontwikkeling gesloopt. Het bestaande pand van DvU wordt verbouwd ten behoeve van circa 45 onzelfstandige woonruimtes (kamerverhuur) in combinatie met een horeca voorziening (lunchroom/ café/ bar) met een oppervlakte van maximaal 100m². Verder omvat de ontwikkeling de realisatie van twee woontorens bestaande uit maximaal 120 appartementen in combinatie met een gezondheidscentrum en mogelijk een tandartsenpraktijk.

Afbeelding 1: plangebied

Afweging

Op dit moment bestaat het plangebied, op enkele solitaire bomen na, uit verharding. TGE is meermalen betrokken geweest bij het bespreken van het groenplan waarbij meerdere van onze adviezen zijn overgenomen. In het nieuwe ontwerp is er veel ruimte vrijgemaakt voor groen en, waar mogelijk wordt halverharding toegepast, zoals bijvoorbeeld grasbeton voor parkeerplaatsen.

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Compensatie

 

Van de aanwezige bomen in het plangebied kunnen er 12 niet duurzaam behouden blijven. Deze bomen vertegenwoordigen een monetaire waarde van €98.897 en deze waarde zal in de vorm van nieuwe bomen worden teruggebracht in het plangebied zelf. Het totale oppervlak aan groen voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen en bestaat in hoofdzaak uit een gedeelde binnentuin. De precieze invulling hiervan zal in overleg gebeuren met de toekomstige bewoners. Iets wat wij als TGE steunen omdat dit in de regel ervoor zorgt dat de tuin dan ook op de juiste manier gebruikt en beheerd wordt.

 

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief over een wijziging van  dit bestemmingsplan